1. Waar moet u op letten bij het aannemen van vakantiekrachten?

  Voor veel jongeren is de zomervakantie al begonnen. Voor werkgevers kan het een interessant zijn om voor de zomerperiode vakantiekrachten aan te nemen om zo bijvoorbeeld personeelstekorten of vakantiedrukte op te vangen. Waar dient u op te letten bij het aannemen van vakantiekrachten? Welke rol speelt de leeftijd van de werknemer hierbij? Wat zijn de rechten van de vakantiekrachten? Oorspronkelijk van: BW7

  Lees meer...

 2. Een positief getuigschrift bij de rechter afdwingen, kan dat?

  Het getuigschrift, ik hoor u denken 'dat is toch niet meer van deze tijd?!' maar recent heeft de kantonrechter van Rechtbank Limburg zich uitgelaten over het verzoek van een werkneemster tot afgifte van een positief geformuleerd getuigschrift. In deze procedure verzoekt werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen aan de zijde van werkneemster en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

  Lees meer...

 3. Update Arbeidswetgeving 2017

  Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Hieronder een overzicht van de wijzigingen die per 1 juli 2017 inwerking zijn getreden én een vooruitblik op de wijzigingen die op korte termijn zullen volgen.

  Lees meer...

 4. Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

  Nee, dat mag niet. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. Dit is alleen anders als er een zogeheten tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met name werknemers lijken zich hier niet altijd van bewust te zijn, met de nodige nadelige gevolgen van dien.

  Lees meer...

 5. Wet werk en zekerheid (Wwz): tussenstand ontslagrecht, flexibele arbeid en Werkloosheidswet

  De gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn zichtbaar. Demissionair minister Asscher (SZW) constateert een forse stijging van flexibele contracten, een tijdige afhandeling van ontslagaanvragen en verdere aanpassingen van de WW.

  Lees meer...

 6. Ontslag docent wegens 'jeugdzonde'?

  Een onderwijsdocent die onrust veroorzaakt kan ontslagen worden. Maar kan ontslag ook volgen nog vòòrdat de werkzaamheden van de docent zijn aangevangen? Het gerechtshof oordeelt dat het verleden haar betekenis niet verliest: wat gedaan is kan niet zonder meer ongedaan worden gemaakt.

  Lees meer...

 7. Rechtbank oordeelt: ook werknemer heeft plicht tot re-integratie

  Rechtbank oordeelt: ook werknemer heeft plicht tot re-integratie Terug naar het overzicht actueel 7 juli 2017 Rechtbank oordeelt: ook werknemer heeft plicht tot re-integratie De Rechtbank Limburg heeft een werkgever toegestaan om een arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege 'niet-nakomen van re-integratieverplichtingen'.

  Lees meer...

 8. Fors hogere vergoeding voor verkeerd ontslag op staande voet

  Een ontslag op staande voet dat niet volgens de regels van de kunst is gegeven, bijvoorbeeld omdat een dringende reden ontbreekt of omdat het niet snel genoeg is verleend, kan in het vervolg tot een fors hogere vergoeding voor de werknemer leiden. Op vrijdag 30 juni jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de billijke vergoeding die verschuldigd is na een ten onrechte gegeven ontslag.

  Lees meer...

 9. Toch weer ontslagvergoeding op maat?

  In 2015 heeft de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule plaatsgemaakt voor de transitievergoeding. Hierbij was minder ruimte voor een ontslagvergoeding op maat. Door een uitspraak van de Hoge Raad spelen persoonlijke omstandigheden in bepaalde gevallen weer een grotere rol. Oorspronkelijk van: BW7

  Lees meer...

 10. Bonden: blijf van arbeidsrecht af

  Vakbonden CNV en FNV zien niets in een aanpassing van het huidige arbeidsrecht. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen zal een aanpassing van de arbeidsovereenkomst nooit alle weerstanden tegen de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kunnen wegnemen. ,,Sommigen zouden graag voor een bepaalde contractvorm willen kiezen, maar dit botst echter met de noodzakelijke bescherming van het arbeidsrecht.

  Lees meer...

 11. Werknemer wijzigt van functie: reden voor een nieuw concurrentiebeding?

  Een concurrentiebeding kan zijn werking verliezen na een functiewijziging. Stel je voor: een werknemer heeft een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Deze werknemer krijgt een nieuwe functie. Is het concurrentiebeding uit de eerste arbeidsovereenkomst dan nog van toepassing? Wanneer verliest een concurrentiebeding zijn werking? In bepaalde situaties moet een concurrentiebeding opnieuw overeengekomen worden.

  Lees meer...

 12. Zieke medewerker onbereikbaar? Ontslag zonder vergoeding mogelijk!

  Het komt helaas regelmatig voor dat een zieke medewerker niet goed bereikbaar is voor de werkgever. De telefoon wordt niet opgepakt en op WhatsApp en Voicemailberichten wordt niet gereageerd. Wat kun je dan als werkgever doen? Retailer Zeeman had recent ook met een dergelijke situatie te maken. Een verkoopmedewerker van Zeeman had zich vanwege relationele problemen ziek gemeld.

  Lees meer...

 13. Gedeeltelijk disfunctioneren reden voor gerechtvaardigd ontslag?

  U heeft een werknemer in dienst, die op een bepaald onderdeel onvoldoende functioneert. U heeft een verbetertraject gestart en gezorgd voor een goede dossieropbouw. De werknemer laat na dit traject geen verbetering op dit onderdeel zien en u wilt de werknemer ontslaan. De werknemer functioneert verder naar behoren, maar schiet op één onderdeel tekort. Kunt u deze werknemer toch ontslaan? Oorspronkelijk van: BW7

  Lees meer...

 14. Dreigend appje reden voor ontslag op staande voet?

  De werknemer is aangenomen op basis van een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op 14 februari 2017. Vlak voor het einde van deze looptijd gaat het mis. De werknemer weet zich niet te gedragen tijdens een nieuwjaarsfeest. Hij valt een optredende artiest lastig en bepotelt vrouwelijke werknemers. Ook zou hij drugs hebben […] De werknemer is aangenomen op basis van een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden.

  Lees meer...

 15. Liefde op het werk: binnen de lijntjes blijven

  Liefde laat zich lastig beteugelen. Ook op de werkvloer bloeit regelmatig iets moois tussen collega's. Zolang het werk en de sfeer op de werkvloer daar niet onder lijden, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Maar stel als werkgever wel regels op voor liefde op het werk hebben. Uitgangspunt is dat een liefdesrelatie ook op de werkvloer een privéaangelegenheid is. De werkgever hoort buiten deze persoonlijke levenssfeer blijven. Oorspronkelijk van: XpertHR

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl