Compensatieregeling bij ziekte oudere werknemer

Het is voor werkloze vijftigplussers moeilijk om een baan te vinden. Eén van de redenen is dat werkgevers bang zijn voor hogere ziektekosten. Het kabinet heeft nu besloten werkgevers te compenseren wanneer zij te maken hebben met ziekte van een 55-plusser. Wat houdt deze regeling in en wanneer treedt de regeling in werking?

Lees meer...

Het risico bij ontslag op staande voet van een zieke medewerker

Een werkgever merkt dat zijn zieke werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. De werknemer weigert aangepaste werkzaamheden te verrichten. De werknemer is hierover al een keer gewaarschuwd. De werkgever besluit de werknemer op staande voet te ontslaan. Houdt dit ontslag stand? En wat zijn de gevolgen hiervan? Het Gerechtshof Den Bosch heeft hierover geoordeeld.

Lees meer...

Waar moet u op letten bij het aannemen van vakantiekrachten?

Voor veel jongeren is de zomervakantie al begonnen. Voor werkgevers kan het een interessant zijn om voor de zomerperiode vakantiekrachten aan te nemen om zo bijvoorbeeld personeelstekorten of vakantiedrukte op te vangen. Waar dient u op te letten bij het aannemen van vakantiekrachten? Welke rol speelt de leeftijd van de werknemer hierbij? Wat zijn de rechten van de vakantiekrachten?

 

Lees meer...

Toch weer ontslagvergoeding op maat?

In 2015 heeft de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule plaatsgemaakt voor de transitievergoeding. Dit betekende lagere ontslagvergoedingen. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband en het maximum bedraagt €77.000,- of een jaarsalaris. Daarnaast kan een billijke vergoeding worden toegekend. De billijke vergoeding kan worden toegekend bij verwijtbaar handelen door de werkgever. Door een uitspraak van de Hoge Raad spelen persoonlijke omstandigheden in bepaalde gevallen weer een grotere rol. 

Lees meer...

Gedeeltelijk disfunctioneren reden voor gerechtvaardigd ontslag?

U heeft een werknemer in dienst, die op een bepaald onderdeel onvoldoende functioneert. U heeft een verbetertraject gestart en gezorgd voor een goede dossieropbouw. De werknemer laat na dit traject geen verbetering op dit onderdeel zien en u wilt de werknemer ontslaan. De werknemer functioneert verder naar behoren, maar schiet op één onderdeel tekort. Kunt u deze werknemer toch ontslaan?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl