Compensatie wijziging minimumloon

Per 1 juli wordt het wettelijk minimumloon aangepast. Het volwassenminimumloon wordt voortaan gehanteerd vanaf 22 jaar in plaats van 23 jaar. In 2019 gaat deze leeftijd verder omlaag naar 21 jaar. Ook is het minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20-jarigen verhoogd. U kunt gecompenseerd worden voor de stijging in de loonkosten. Hoe ziet deze compensatie eruit en wat moet u doen om hiervoor in aanmerking te komen?

Lees meer...

Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017

De wetswijzigingen van 1 juli 2017 komen eraan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht? En waar moet u nog meer op letten? Wij zetten het voor u op een rijtje.

Lees meer...

Stand van zaken Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. De DBA zou de balans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten herstellen. Opdrachtgevers hadden tot 1 mei 2017 de tijd om de wet te implementeren. De handhaving werd vervolgens opgeschort tot 1 januari 2018. Wiebes heeft de termijn voor opschorting van de handhaving opnieuw uitgesteld.

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 juli 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Lees meer...

Reparatie derde WW-jaar

De opbouw en maximale lengte van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort. Echter, inmiddels zijn er afspraken gemaakt om dit weer te repareren. Wat is het voorstel en wat gaat er met dit voorstel veranderen?

 

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl