Wetsvoorstel transitievergoeding

Enige tijd geleden informeerde we u over de aanpak van het knelpunt rondom de transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikten. Om het knelpunt aan te pakken zou de transitievergoeding in deze gevallen worden gecompenseerd. Daarnaast kwam het kabinet met een voorstel met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel. Wat staat hier precies in?

Lees meer...

Thuiswerken, een recht voor de werknemer?

Uw werknemer vraagt of hij een dag in de week thuis mag werken. Mag u een verzoek om thuis te werken weigeren of heeft de werknemer hier recht op? En waar moet u op letten?

Lees meer...

Ontwikkelingen rondom het relatiebeding

U wilt voorkomen dat uw werknemer na het einde van de dienstbetrekking bij uw relaties werkzaam is of zaken met hen doet. Daarom komt u met uw werknemer een relatiebeding overeen. Waar moet u op letten bij het overeenkomen van een relatiebeding? En hoe formuleert u een relatiebeding? De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over het schriftelijkheidsvereiste bij een relatiebeding.

Lees meer...

Rechten ontlenen aan een intentieverklaring?

U heeft onlangs een intentieverklaring afgegeven aan een werknemer. Kan de werknemer rechten ontlenen aan de intentieverklaring? En kunt u toch nog besluiten de arbeidsovereenkomst niet te verlengen? 

Lees meer...

Het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst

Komt uw medewerker met vertrouwelijke gegevens in aanraking? Dan kunt u een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Waar dient dit beding aan te voldoen? En overtreedt uw werknemer dit beding door bijvoorbeeld vertrouwelijke stukken naar zijn privé-mail te sturen?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl