Toch transitievergoeding voor AOW-er?

Sinds 1 juli 2015 dient u in geval van ontslag van de werknemer een transitievergoeding te betalen. Voorwaarde is dat de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke werknemers. De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werknemer kan het bijvoorbeeld gebruiken voor scholing. AOW-ers hebben daarom geen recht op een transitievergoeding. Is dit leeftijdsdiscriminatie? Een verboden onderscheid? Het Hof in Den Bosch deed een uitspraak.

Lees meer...

Passende arbeid of bedongen arbeid?

U heeft een zieke werknemer. De werknemer is wel in staat om deels ander werk binnen uw onderneming te verrichten: passende arbeid. De werknemer doet dit nu al langer dan een jaar. Wordt dit nog steeds passende arbeid genoemd? Of is dit nu het eigen werk geworden: de bedongen arbeid? Waar ligt de grens en waar moet u op letten?

Lees meer...

Wijzigingen arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor de arbeidsomstandighedenwet zal wijzigen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel per 1 juli 2017 in werking treden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Lees meer...

Het studiekostenbeding en de terugbetaling van de studiekosten

Voor uw bedrijf is het belangrijk dat werknemers hun kennis en vaardigheden op peil houden. U kunt uw werknemers daarom studiemogelijkheden aanbieden. In een (arbeids)overeenkomst kan een studiekostenbeding worden opgenomen. Wat houdt dit beding in? En wanneer moeten deze kosten door de werknemer worden terugbetaald?

Lees meer...

Voorwaardelijke ontbinding bij ontslag op staande voet

Voor de invoering van de Wwz werd naast ontslag op staande voet vaak voorwaardelijke ontbinding aangevraagd. Dit om te voorkomen dat indien de werknemer het ontslag aanvecht en het ontslag wordt vernietigd het loon met terugwerkende kracht betaald moeten worden. Kan dit nog steeds na de invoering van de Wwz? Onlangs is hier uitspraak over gedaan.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl