Wetsvoorstel voor gelijk minimumloon per uur

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend, waarin staat dat iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient, hetzelfde vaste bedrag per uur krijgt. Wat is de aanleiding, inhoud en status van dit wetsvoorstel?

Lees meer...

Zonder toestemming verlof opnemen, wat zijn de gevolgen?

Uw werknemer vraagt op maandag verlof aan voor vrijdag. De verlofaanvraag wordt niet direct behandeld en u heeft nog geen toestemming of afwijzing gegeven. Nu komt de werknemer op vrijdag niet opdagen. Heeft dit gevolgen? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan? 

Lees meer...

Ontslag op staande voet na overtreden bedrijfsreglement

Een bedrijfsreglement kan houvast bieden voor een conflictsituatie met uw werknemers. Zo kunt u uw werknemers bijvoorbeeld verbieden om (onbetaald) producten mee naar huis te nemen. Wanneer uw werknemer het reglement overtreedt, kan dit zelfs leiden tot een ontslag op staande voet. Zo blijkt uit de volgende uitspraak van de rechter.

Lees meer...

Wetsvoorstel transitievergoeding

Enige tijd geleden informeerde we u over de aanpak van het knelpunt rondom de transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikten. Om het knelpunt aan te pakken zou de transitievergoeding in deze gevallen worden gecompenseerd. Daarnaast kwam het kabinet met een voorstel met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel. Wat staat hier precies in?

Lees meer...

Thuiswerken, een recht voor de werknemer?

Uw werknemer vraagt of hij een dag in de week thuis mag werken. Mag u een verzoek om thuis te werken weigeren of heeft de werknemer hier recht op? En waar moet u op letten?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl