Ontwikkelingen rondom het relatiebeding

U wilt voorkomen dat uw werknemer na het einde van de dienstbetrekking bij uw relaties werkzaam is of zaken met hen doet. Daarom komt u met uw werknemer een relatiebeding overeen. Waar moet u op letten bij het overeenkomen van een relatiebeding? En hoe formuleert u een relatiebeding? De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over het schriftelijkheidsvereiste bij een relatiebeding.

Lees meer...

Rechten ontlenen aan een intentieverklaring?

U heeft onlangs een intentieverklaring afgegeven aan een werknemer. Kan de werknemer rechten ontlenen aan de intentieverklaring? En kunt u toch nog besluiten de arbeidsovereenkomst niet te verlengen? 

Lees meer...

Het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst

Komt uw medewerker met vertrouwelijke gegevens in aanraking? Dan kunt u een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Waar dient dit beding aan te voldoen? En overtreedt uw werknemer dit beding door bijvoorbeeld vertrouwelijke stukken naar zijn privé-mail te sturen?

Lees meer...

Toch transitievergoeding voor AOW-er?

Sinds 1 juli 2015 dient u in geval van ontslag van de werknemer een transitievergoeding te betalen. Voorwaarde is dat de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke werknemers. De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werknemer kan het bijvoorbeeld gebruiken voor scholing. AOW-ers hebben daarom geen recht op een transitievergoeding. Is dit leeftijdsdiscriminatie? Een verboden onderscheid? Het Hof in Den Bosch deed een uitspraak.

Lees meer...

Passende arbeid of bedongen arbeid?

U heeft een zieke werknemer. De werknemer is wel in staat om deels ander werk binnen uw onderneming te verrichten: passende arbeid. De werknemer doet dit nu al langer dan een jaar. Wordt dit nog steeds passende arbeid genoemd? Of is dit nu het eigen werk geworden: de bedongen arbeid? Waar ligt de grens en waar moet u op letten?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl