Wijzigingen arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor de arbeidsomstandighedenwet zal wijzigen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel per 1 juli 2017 in werking treden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Lees meer...

Het studiekostenbeding en de terugbetaling van de studiekosten

Voor uw bedrijf is het belangrijk dat werknemers hun kennis en vaardigheden op peil houden. U kunt uw werknemers daarom studiemogelijkheden aanbieden. In een (arbeids)overeenkomst kan een studiekostenbeding worden opgenomen. Wat houdt dit beding in? En wanneer moeten deze kosten door de werknemer worden terugbetaald?

Lees meer...

Voorwaardelijke ontbinding bij ontslag op staande voet

Voor de invoering van de Wwz werd naast ontslag op staande voet vaak voorwaardelijke ontbinding aangevraagd. Dit om te voorkomen dat indien de werknemer het ontslag aanvecht en het ontslag wordt vernietigd het loon met terugwerkende kracht betaald moeten worden. Kan dit nog steeds na de invoering van de Wwz? Onlangs is hier uitspraak over gedaan.

Lees meer...

Uitbreiding regeling ketenbepaling bijzondere functies

Bij aanvang van de Wwz is een aantal functies aangewezen waarvoor bij cao of regeling kan worden bepaald dat de ketenbepaling niet van toepassing is. Hierbij moet het gaan om functies waarbij het vanwege de aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is om te werken met bepaalde tijd contracten. Hierbij ging het bijvoorbeeld om profvoetballers. Inmiddels is de regeling uitgebreid. Om welke functies gaat het?

 

Lees meer...

Overzicht wetswijzigingen in 2017

Een nieuw jaar betekent nieuwe regels. Wat zijn de wetswijzigingen per 1 januari 2017? Zijn er nog relevante wetswijzigingen gedurende 2017? Wij zetten de relevante wijzigingen voor u op een rijtje.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl