Stand van zaken Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. De DBA zou de balans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten herstellen. Opdrachtgevers hadden tot 1 mei 2017 de tijd om de wet te implementeren. Uit de praktijk blijkt nu dat de wet onbedoelde en ongewenste neveneffecten op de arbeidsmarkt met zich meebrengt.

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 januari 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 januari 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Lees meer...

Whatsappen onder werktijd, salaris inhouden?

Een werknemer is een aantal jaar in dienst en heeft een zakelijke telefoon tot zijn beschikking. Het dienstverband wordt beëindigd en de werknemer heeft nog vakantiedagen en vakantiegeld openstaan. De werkgever weigert dit uit te betalen want hij is erachter gekomen dat de werknemer een groot aantal WhatsApp berichten heeft verstuurd en ontvangen tijdens werktijd. Gedurende het versturen en ontvangen van deze berichten heeft de werknemer niet gewerkt, dus over deze tijd hoeft geen loon betaald te worden. Kan de werkgever dit doen? De kantonrechter in Tilburg heeft hierover uitspraak gedaan.

Lees meer...

Zieke werknemer tijdens collectieve vakantie

U heeft ieder jaar collectieve vakanties in de zomer en tussen kerst en oud en nieuw. Nu kan het zo zijn dat één van uw werknemers ziek wordt tijdens de collectieve vakantie. Wat gebeurt er met de vakantiedagen van deze werknemer?

Lees meer...

Wat u mag vragen in een sollicitatiegesprek

U wilt een nieuwe werknemer aannemen. Bepaalde informatie is voor u relevant om te bepalen of de werknemer geschikt is voor de functie en of de werknemer past binnen de organisatie. Er zijn echter grenzen aan wat u mag vragen tijdens een sollicitatie. Wat mag u wel en wat mag u niet vragen?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl