Het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst

Uw werknemer kan tijdens een dienstverband relaties met klanten opbouwen. Wanneer het contract van deze medewerker wordt beëindigd, wilt u uiteraard de relaties met uw klanten behouden. Door een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst kunt u voorkomen dat wanneer uw medewerker vertrekt, uw klanten ook vertrekken. Wat houdt een relatiebeding precies in? En wanneer is deze van toepassing?

Lees meer...

Ontwikkelingen rondom de transitievergoeding

Enige tijd geleden heeft minister Asscher aangekondigd het knelpunt omtrent de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikten aan te pakken. De transitievergoeding zou in deze gevallen worden gecompenseerd. Ook de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zou worden aangepast. Hoe staat het hier nu mee?

Lees meer...

Het verschil tussen uitzenden en payrolling

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die wat stof heeft doen opwaaien. Het ging om de vraag of de allocatiefunctie een vereiste is voor een uitzendovereenkomst. Dit leidt tot de vraag wat het verschil is tussen uitzenden en payrolling.

Lees meer...

Stand van zaken Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. De DBA zou de balans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten herstellen. Opdrachtgevers hadden tot 1 mei 2017 de tijd om de wet te implementeren. Uit de praktijk blijkt nu dat de wet onbedoelde en ongewenste neveneffecten op de arbeidsmarkt met zich meebrengt.

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 januari 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 januari 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl