Wetsvoorstel: de Wet arbeidsmarkt in balans

Er ligt een nieuw wetsvoorstel dat bij moet dragen aan balans op de arbeidsmarkt: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het moet mogelijk worden arbeidsrelaties aan te gaan die aansluiten bij de praktijk. Werkgevers zijn nog steeds huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen. Werkgevers die wel met vaste contracten werken hebben last van werkgevers die kosten drukken en risico’s afwentelen en op deze manier concurreren op arbeidsvoorwaarden. Er is teveel ongelijkheid op de arbeidsmarkt en voor bepaalde groepen is er weinig perspectief op zekerheid. De kloof tussen vaste en flexibele arbeid moet verkleind worden. Met de Wet arbeidsmarkt in balans worden er wetsvoorstellen gedaan in het kader van flexibele arbeid en ontslagrecht.

Lees meer...

Zieke werknemer blijkt niet ziek te zijn, wat te doen?

Een werknemer meldt zich ziek. U heeft het vermoeden of u komt erachter dat de werknemer niet echt ziek is. U ziet dit bijvoorbeeld op social media. Of de werknemer heeft op een bepaalde dag geen toestemming voor verlof gekregen en meldt zich toevallig op deze dag ziek. Kunt u hier iets tegen doen en zo ja, wat?

Lees meer...

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd

Zoals bekend vervangt de wet DBA de VAR-verklaring. De handhaving van de Wet DBA is enige tijd geleden opgeschort. Onlangs is bekend geworden dat de termijn van opschorting van de handhaving is verlengd. Wel wordt de handhaving van kwaadwillenden verruimd. Wat betekent dit precies in de praktijk met betrekking tot de wetgeving rondom zelfstandigen?

Lees meer...

Werkzaamheden laten verrichten voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst heeft gevolgen voor proeftijd

Een werknemer wordt voor het einde van de schriftelijk overeengekomen proeftijd ontslagen. De werknemer heeft echter voor de schriftelijke aanvang van de proeftijd al werkzaamheden verricht. Betekent dit dat de proeftijd eerder is aangevangen dan schriftelijk overeengekomen en de werknemer dus buiten de proeftijd is ontslagen?

Lees meer...

Hoe om te gaan met arbeidsduurverkorting en arbeidstijdverkorting

Veel werknemers hebben recht op arbeidsduurverkorting (ADV) of arbeidstijdverkorting (ATV). Wat houdt arbeidsduurverkorting of arbeidstijdverkorting precies in? Hoe wordt het opgebouwd? Moeten niet opgenomen ADV/ATV-uren uitbetaald worden? En hoe wordt het toegepast als een werknemer ziek is of als een werknemer parttime werkt?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl