Aanzegbeding

Sinds 1 januari 2015 dient u een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van langer dan zes maanden aan te zeggen. Dit houdt in dat u de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst op de hoogte stelt of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt en zo ja, onder welke voorwaarden.

Voor volledige toegang tot onze online kennisbank kunt u lid worden van BW7:

  • Online arbeidsjuridische database
  • Onbeperkte helpdesk: een eerste advies via telefoon of e-mail
  • Periodieke arbeidsjuridische nieuwsbrief
  • Gratis themabijeenkomsten
  • Tweedelijns dienstverlening tegen gereduceerd tarief
Deel dit artikel