Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Meer weten over de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)? Is er een CAO van toepassing en mag u van de CAO afwijken? Andere vragen over CAO's?
U vindt het antwoord op BW7.nl, de website die al uw vragen voor slechts € 20,- per maand beantwoordt!
 
Een CAO is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversverenigingen en een of meer werknemersverenigingen. In de CAO worden veel arbeidsvoorwaarden geregeld. Wanneer u de individuele arbeidsovereenkomst opstelt, is het daarom altijd van belang de CAO daarbij te raadplegen.
Op deze pagina treft u een stappenplan aan de hand waarvan u kunt bepalen of er een CAO van toepassing is, of er sprake is van doorwerking en in hoeverre u mag afwijken van de CAO. Ook vindt u antwoord op andere vragen over CAO's. 

Voor volledige toegang tot onze online kennisbank kunt u lid worden van BW7:

  • Online arbeidsjuridische database
  • Onbeperkte helpdesk: een eerste advies via telefoon of e-mail
  • Periodieke arbeidsjuridische nieuwsbrief
  • Gratis themabijeenkomsten
  • Tweedelijns dienstverlening tegen gereduceerd tarief
Deel dit artikel