Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 is bekend. Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2019 zoals deze geldt per 1 juli 2019. U treft hier ook de uurlonen en het wettelijk minimum jeugdloon. 

Zoals u in onderstaande tabel kunt zien wordt het volwassenminimumloon per 1 juli 2019 gehanteerd vanaf 21 jaar in plaats van 22 jaar.

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder
20 jaar

€ 1.635,60
€ 1.308,50

€ 377,45
€ 301,95

€ 75,49
€ 60,39

19 jaar
18 jaar

€ 981,35
€ 817,80

€ 226,45
€ 188,75

€ 45,29
€ 37,75

17 jaar
16 jaar

€ 646,05
€ 564,30

€ 149,10
€ 130,20

€ 29,82
€ 26,04

15 jaar

€ 490,70

€ 113,25

€ 22,65


De bedragen zijn het bruto minimumloon 2019 per volledige werkweek. Wat een volledige werkweek is, verschilt. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur.

Het minimumuurloon

Voornoemde leidt tot de volgende uurlonen:

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

21 jaar en ouder

€ 10,49

€ 9,94

€ 9,44

20 jaar

€ 8,39

€ 7,95

€ 7,55

19 jaar

€ 6,30

€5,96

€ 5,67

18 jaar

€ 5,25

€ 4,97

€ 4,72

17 jaar

€ 4,15

€ 3,93

€ 3,73

16 jaar

€ 3,62

€ 3,43

€ 3,26

15 jaar

€ 3,15

€ 2,99

€ 2,84

 

Minimumloon bij stukloon en meerwerk
Vanaf 1 januari 2018 hebben meer werkenden recht op het minimumloon. Het gaat hierbij om werknemers die ‘stukloon’ krijgen. Ook als uw werknemer extra uren maakt (meerwerk) moet u er vanaf 1 januari 2018 op letten dat de werknemer ten minste het minimumloon ontvangt. Meer informatie over het minimumloon bij stukloon en meerwerk kunt u hier teruglezen.

Inkomsten die niet meetellen voor het wettelijk minimumloon 2019

  • Geld verdiend met overwerk;
  • Eindejaarsuitkeringen;
  • Vakantiebijslag;
  • Winstuitkeringen;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Werkgeversbijdrage in ziektekosten;
  • Speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet;
  • Uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan u bijdraagt).

 

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl