Vakantie opnemen – waar moet u op letten

De vakantieperiode komt er weer aan. Hoe zit het ook alweer met het opnemen van vakantie. Binnen welke termijn moet u op een vakantieaanvraag reageren? Mag een vakantieaanvraag geweigerd worden en zo ja om welke redenen?


Vakantie – het minimum

Iedere werknemer heeft jaarlijks recht op 4 keer de overeengekomen arbeidsuren per week. Werkt een medewerker 38 uur in de week, dan krijgt deze 4 x 38 uur aan vakantie-uren per jaar. Werkt een medewerker 16 uur in de week, dan krijgt deze 4 x 16 uur aan vakantie-uren per jaar. Is een medewerker geen volledig jaar in dienst, dan worden de vakantiedagen naar verhouding vastgesteld.

Let op! Veel cao's bepalen dat medewerkers meer vakantiedagen ontvangen dan dit wettelijk minimum (de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen).


Opbouw vakantie tijdens ziekte

Zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers bouwen over hun hele ziekteperiode vakantiedagen op. Zij hebben dus dezelfde aanspraak op vakantie als gezonde werknemers.


Aanvraag vakantie

In principe moet u akkoord gaan met een vakantieaanvraag van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. Van een gewichtige reden is bijvoorbeeld sprake als u in die periode een grote order heeft en te weinig personeel. Binnen twee weken nadat uw werknemer zijn wensen bij u schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, moet u schriftelijk aangeven welke gewichtige reden u heeft om de vakantieaanvraag niet te honoreren.

Let op! De CAO of schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende regels bevatten. De CAO kan bijvoorbeeld bepalen dat u een collectieve vakantie mag vaststellen.

Is de vakantie eenmaal vastgesteld? Dan kunt u hier als werkgever niets meer aan doen, tenzij er gewichtige redenen zijn. Van een gewichtige reden is bijvoorbeeld sprake als de vervanger van uw werknemer plotseling ziek is geworden en het daarom absoluut noodzakelijk is dat uw werknemer komt werken, omdat de bedrijfsvoering anders ernstig verstoord raakt. Als uw werknemer ten gevolge van die wijziging schade ondervindt, moet u die vergoeden.

Ook als de werknemer onvoldoende vakantiedagen heeft staan mag de vakantie geweigerd worden.


Afkopen vakantie

De wettelijke vakantiedagen (4 x de wekelijkse arbeidsduur) mogen niet in geld worden uitbetaald als de werknemer nog in dienst is. Wel mag u de bovenwettelijke (extra) dagen afkopen, mits u dat bij schriftelijke overeenkomst heeft geregeld.


Meenemen vakantie

Vakantiedagen mogen worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. De wettelijke vakantiedagen moeten dan voor 1 juli worden opgenomen, hierna vervallen deze vakantiedagen. De bovenwettelijke dagen blijven nog vijf jaar staan.

 

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl