Inspectie SZW

Meer weten over de verplichtingen uit de Arbowet en de boete die de Inspectie SZW kan opleggen (voorheen boete arbeidsinspectie)? U vindt het antwoord op BW7.nl, de website die al uw vragen voor slechts € 20,- per maand beantwoordt!
 
Zijn de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf niet goed genoeg of leeft u de arbeidstijdenwet niet na? Dan kunnen werknemers of vakbonden de arbeidsinspectie inschakelen. De inspectie voert bovendien regelmatig steekproefsgewijs controles uit.
 
Op deze pagina leest u alles over uw verplichtingen uit de Arbowet, de (bevoegheden van de) inspectie SZW en de verschillende maatregelen en boetes die de arbeidsinspectie mag opleggen.

Voor volledige toegang tot onze online kennisbank kunt u lid worden van BW7:

  • Online arbeidsjuridische database
  • Onbeperkte helpdesk: een eerste advies via telefoon of e-mail
  • Periodieke arbeidsjuridische nieuwsbrief
  • Gratis themabijeenkomsten
  • Tweedelijns dienstverlening tegen gereduceerd tarief
Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl