1. Definitieve hoge en lage WW-premies bekend

  Eigenlijk wisten we het al, maar nu staat het vast: de nieuwe WW-premies onder de WAB zijn bekend. Voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst niet zijnde een oproep-overeenkomst is de premie 2,94 procent. Voor mensen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en oproepkrachten is wettelijk bepaald dat deze altijd 5 procent hoger ligt dan de lage premie. Daarmee is de hoge WW-premie dus 7,94 procent. Met deze hoge en lage premies komt de sectorpremie te vervallen.

  Lees meer...

 2. Transitievergoeding bij verwijtbaar gedrag en WAB?

  Hoe vaak moeten werkgevers een transitievergoeding betalen terwijl de werknemer om zijn wangedrag is ontslagen? Brengt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) meer duidelijkheid voor mkb-ondernemers wanneer zij iemand ontslaan? Minister Koolmees van Sociale Zaken beantwoordt Kamervragen over de transitievergoeding voor falende werknemers en de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. In de wet is een verschil gemaakt tussen 'verwijtbaar gedrag' en 'ernstig verwijtbaar gedrag'.

  Lees meer...

 3. 'Pensioenleeftijd' in pensioenontslagbeding

  De pensioenleeftijd is lang hetzelfde gebleven. Nu deze is verschoven, kan dat leiden tot vragen bij de uitleg van de arbeidsovereenkomst. Wanneer een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, mag de werkgever in principe de arbeidsovereenkomst opzeggen. In veel arbeidsovereenkomsten is voor het gemak een pensioenontslagbeding opgenomen. Ook dan is de discussie niet uitgesloten. Oorspronkelijk van: Ornet

  Lees meer...

 4. Per direct op straat

  Een werknemer per direct op straat zetten is niet zomaar mogelijk. Ontslag op staande voet, ook wel het opzeggen van de arbeidsovereenkomst vanwege een 'dringende reden', is immers het zwaarste middel dat een werkgever kan inzetten. Het heeft een grote impact op de mogelijkheden van de werknemer. Een werkgever mag dit daarom niet bij het minste of geringste toepassen. De komende periode worden in 3 artikelen alle ins en outs uitgelegd omtrent ontslag op staande voet.

  Lees meer...

 5. BREAKING NEWS: Hoge Raad over slapende dienstverbanden. Ontslagplicht?

  Hoge Raad over de vraag of een werkgever een slapend dienstverband met een werknemer moet beëindigen onder uitbetaling van de transitievergoeding.

  Lees meer...

 6. Kantonrechter schorst concurrentiebeding gedeeltelijk

  De kantonrechter schorst het concurrentiebeding met onmiddellijke ingang gedeeltelijk, namelijk voor zover dit ziet op de indiensttreding van de werknemer bij de nieuwe werkgever. De werknemer had een concurrentiebeding op grond waarvan hij gedurende het dienstverband en een periode van één jaar daarna niet mocht werken voor een concurrent van de werkgever, binnen een straal van 150 km rondom de vestigingsplaats van de werkgever. De kantonrechter beslist in het voordeel van de werknemer.

  Lees meer...

 7. Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  Inmiddels is er meer duidelijkheid over de handhaving van de Wet DBA en over de vervanging van de wet DBA. Wat is de stand van zaken?   Oorspronkelijk van: Russell Advocaten

  Lees meer...

 8. Familieleden van buitenlandse zelfstandigen mogen in loondienst werken

  Buitenlandse zelfstandigen mogen in Nederland alleen als zelfstandige werken. Die beperking geldt nu ook voor hun familie- of gezinsleden. Als zij een baan in loondienst willen accepteren, moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Oorspronkelijk van: Schulinck

  Lees meer...

 9. Recht op transitievergoeding na weigering van vervolgcontract?

  Een werkgever biedt een werknemer een vast contract na een serie tijdelijke contracten. De werknemer wijst het aanbod af maar eist wel een transitievergoeding. Het aanbod was volgens hem niet gelijkwaardig aan het laatste contract en daarmee zou hij recht hebben op de transitievergoeding. Een gedetacheerde senior project engineer heeft acht tijdelijke contracten in vierenhalf jaar tijd.

  Lees meer...

 10. Rechtspraak: Twee keer proeftijd mag niet

  Als een werknemer voor de tweede keer binnen 2 maanden op de laatste dag van zijn proeftijd wordt ontslagen, is hij het zat. Hij vraagt de rechter of deze manier van handelen wel mag. De werkgever komt niet opdagen tijdens de zitting, waardoor alle vorderingen worden toegewezen.Een fitness coördinator wordt per 1 mei 2019 aangenomen voor een jaar, met een proeftijd van een maand. Op de laatste dag van zijn proeftijd wordt hij ontslagen. Maar hij krijgt ook meteen een nieuwe arbeidsovereenkomst.

  Lees meer...

 11. Payroll onder de WAB - moet je het nog doen?

  'Succes met deze mensen. Het zijn nu jouw werknemers.' Dat is wat een horecaondernemer laatst te horen kreeg van het payrollbedrijf waar ze al jaren mee werkte. Door de aanstaande wijzigingen in het arbeidsrecht had dit payrollbedrijf er geen zin meer in en trok er de stekker uit. De horecaondernemer dacht het werkgeverschap uitbesteed te hebben. Maar nu werd zij geconfronteerd met dat wat ze niet wilde: een twintigtal krachten. In dienst bij haar en dus haar werknemers.

  Lees meer...

 12. Kun je de leesbevestiging van WhatsApp-berichten ontkennen?

  Wanneer een werkgever een contract voor bepaalde tijd met een werknemer niet wil verlengen, moet hij de werknemer daar uiterlijk een maand tevoren schriftelijk over berichten. Deze zogenaamde aanzegplicht moet schriftelijk gebeuren, maar dat geldt niet voor de opzegging zelf. Opzegging kan op elke manier, maar wel met de kanttekening dat de opzegging slechts effect heeft als zij de werknemer ook daadwerkelijk heeft bereikt.

  Lees meer...

 13. Nieuwe Wet DBA gepubliceerd - details minimumloon zzp'er

  De vervanger van de Wet DBA, de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is eindelijk gepubliceerd. De Wet DBA was al sinds de introductie mank en er is daarom ook een handhavingsmoratorium op deze wet. Een vervanger van de Wet was daarom al in het regeerakkoord aangekondigd. De nieuwe Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring moet zzp'ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid geven.

  Lees meer...

 14. Wijziging besluit oproepovereenkomsten

  Wijziging Besluit houdende nadere regels over oproepovereenkomsten. Gevolgen voor arbeidsovereenkomsten en WW-premiedifferentiatie.

  Lees meer...

 15. Kinderopvang moet medewerkster betalen na verboden onderscheid vanwege zwangerschap

  De Amsterdamse kinderopvangorganisatie 't Zonnehoekje heeft een verboden onderscheid op grond van zwangerschap gemaakt. Zij heeft de arbeidsovereenkomst van een medewerkster die inmiddels zwanger was, afwijkend van eerdere verlengingen, slechts met ruim 3 maanden verlengd tot 5 dagen voor aanvang van het zwangerschapsverlof. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Oorspronkelijk van: Rechtennieuws.nl

  Lees meer...

 16. Pas op met ontslag op staande voet!

  Onlangs werd een watersportbedrijf door de rechter in Den Haag veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van € 25.000,- aan een op staande voet ontslagen monteur. Het bedrijf ontsloeg de monteur op staande voet twee weken na zijn indiensttreding, omdat zij van mening was dat de monteur niet geschikt was voor de functie waarvoor hij in dienst was genomen. Oorspronkelijk van: Extendum

  Lees meer...

 17. Ontslag AOW-gerechtigde werknemer: hoe zit het ook alweer?

  Werknemers kunnen na het bereiken van hun AOW-leeftijd blijven doorwerken. Dat kan op basis van hun oude contract of een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wel gelden na de AOW-gerechtigde leeftijd vaak andere ontslagregels. Hoe zit het ook alweer? Even opfrissen. Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan een werkgever met verschillende situaties te maken krijgen wat het arbeidscontract betreft.

  Lees meer...

 18. Zo breng je kosten in mindering op de transitievergoeding

  Wil je meer kosten in mindering brengen op de transitievergoeding? Dat kan. Verleng je de arbeidsovereenkomst niet of eindigt die op een andere manier op initiatief van jou als werkgever? Dan ben je vanaf volgend jaar al vanaf dag één verplicht om een transitievergoeding te betalen. Ook daarom klinkt het wel aantrekkelijk om kosten in mindering te kunnen brengen op de transitievergoeding. En die mogelijkheid wordt uitgebreider.

  Lees meer...

 19. Einde contract zieke werknemer

  Wanneer sprake is van het opzegverbod tijdens ziekte, kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden in twee uitzonderingsgevallen. Eén van die uitzonderingsgevallen deed zich in deze zaak voor. Een werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een van haar werknemers te beëindigen. De werkgever vond dat er sprake was van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie met een werknemer. Oorspronkelijk van: Ornet

  Lees meer...

 20. Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020

  De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt van 0,43% naar 0,52%. Dat staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 van het UWV. Oorspronkelijk van: Stolwijk

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl