1. Alsnog uitkering voor topambtenaar die ontslag nam

  Alsnog uitkering voor topambtenaar die ontslag nam Een voormalig topambtenaar die zelf ontslag heeft genomen, krijgt toch een gedeeltelijke WW-uitkering.Door zelf ontslag te nemen is het betrokkene te verwijten dat hij werkloos is geworden en daarom weigerde het UWV een uitkering te verstrekken. Er waren echter omstandigheden binnen en buiten de gemeente waardoor het voorstelbaar was dat hij daarvoor koos.

  Lees meer...

 2. Werknemer wijzigt van functie: reden voor een nieuw concurrentiebeding?

  In bepaalde situaties moet een concurrentiebeding opnieuw overeengekomen worden. Dat is in de situatie waarbij een ingrijpende wijziging in de functie plaatsvindt. Hierbij dient een vergelijking gemaakt te worden van de arbeidsmarktpositie van de werknemer vóór en na de functiewijziging. Ook dient er rekening gehouden te worden met de vraag of de functiewijziging bij de indiensttreding te voorzien was. Oorspronkelijk van: Reijnders Advocaten

  Lees meer...

 3. Invalkrachten kunnen meerdere contracten achter elkaar krijgen

  Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vooruitlopend op een wetswijziging een verzoek van de werkgevers en werknemers hiervoor positief beoordeeld.Sinds de invoering van de wet Wet werk en zekerheid (Wwz) vallen scholen in het bijzonder onderwijs onder de ketenbepaling.

  Lees meer...

 4. Minder kosten bij ontslag na ziekte

  Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken. Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Voor de wet is iedereen immers gelijk. Werkgevers ervaren de optelsom van financiële verplichtingen echter als zwaar en onredelijk.

  Lees meer...

 5. Ontslag met vaststellingsovereenkomst | Werknemer kan er onderuit!

  Je wilt een werknemer ontslaan. Quick & easy. Dus zonder gedoe bij het UWV of de rechter. Grote kans dat je voor een vaststellingsovereenkomst kiest. Of een beëindigingsovereenkomst. Dat is hetzelfde. Is die overeenkomst getekend? Dan heb je helaas nog steeds geen zekerheid. Je werknemer kan de deal namelijk openbreken. Hoe zit dat? Oorspronkelijk van: CroonDavidovich

  Lees meer...

 6. Gewoonterecht in het arbeidsrecht

  Met enige regelmaat wordt in het arbeidsrecht een beroep gedaan op gewoonterecht, bijvoorbeeld wanneer de werkgever jaarlijks een salarisverhoging heeft toegekend of jarenlang een bonus heeft betaald zonder dat dit is gebaseerd op een contractuele afspraak. Op het moment dat de werkgever daar dan mee stopt, claimen werknemers dan dat op grond van gewoonterecht een afdwingbaar recht is ontstaan.

  Lees meer...

 7. Minder kosten bij ontslag na ziekte

  Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Voor de wet is iedereen immers gelijk. Oorspronkelijk van: Rijksoverheid.nl

  Lees meer...

 8. De zomerbarbecue op kantoor. Als dat maar goed gaat…

  Met de hoge temperaturen en de vakantie voor de deur, is het bij veel bedrijven weer tijd voor de jaarlijkse zomerbarbecue. Zo'n bedrijfsuitje is goed voor de teambuilding, maar kan ook de nodige problemen veroorzaken. We zien namelijk regelmatig dat de lol tijdens zo'n uitje niet altijd goed is voor het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst. Dat het niet altijd makkelijk is dit soort situaties juridisch te beoordelen, blijkt wel uit de volgende 2 voorbeelden.

  Lees meer...

 9. Voorkomen dat uw gedetacheerde werknemers bij uw opdrachtgevers in dienst treden?

  Werknemers die worden gedetacheerd bij een opdrachtgever krijgen soms de mogelijkheid om bij de opdrachtgever in dienst te komen. Daar kunt u als werkgever (uitlener) natuurlijk een stokje voor steken door het opnemen van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Op grond van een relatiebeding is het de werknemer niet toegestaan om bij de opdrachtgever (inlener) in dienst te treden. Maar zo'n relatiebeding blijkt niet altijd rechtsgeldig.

  Lees meer...

 10. Stand van zaken werken met zelfstandigen en Wet DBA

  Er is een nieuwe wijze van afbakening nodig om de problemen rondom zelfstandigen op te lossen. Het gaat om onbedoelde concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers en om schijnzelfstandigheid. De VAR leidde tot een toename van schijnzelfstandigen en de Wet DBA heeft niet de beoogde duidelijkheid kunnen bieden. Onlangs hebben de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en de vervolgstappen m.b.t. het werken met zelfstandigen.

  Lees meer...

 11. Waar rekening mee te houden per 1 juli 2018

  Per 1 juli zijn er weer zaken waar u als werkgever op moet letten. Waar moet u per 1 juli 2018 rekening mee houden? Wij zetten het voor u op een rijtje. Oorspronkelijk van: BW7

  Lees meer...

 12. Steeds meer risico's aan het geven van ontslag op staande voet

  'Er kleven steeds meer risico's aan het geven van ontslag op staande voet voor werkgevers. Die ontwikkeling is duidelijk gaande', stelt Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij DAS. 'Dat is door een aantal arresten van de Hoge Raad sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid wel duidelijk geworden'. De boodschap aan werkgevers is dan ook: bij twijfel niet oversteken.

  Lees meer...

 13. Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

  In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat geldt ook voor werknemers, die langdurig en geheel arbeidsongeschikt zijn voor de bedongen arbeid. Vakantie heeft tot doel het herstellen en uitrusten van verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst.

  Lees meer...

 14. Ontslag op staande voet, maar tóch een transitievergoeding ?

  Het ontslag op staande voet is rechtsgeldig gegeven, toch heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dit voelt misschien een beetje wrang. Hoe zit dat? Het gaat om het verschil tussen een dringende reden en ernstige verwijtbaarheid.

  Lees meer...

 15. Misbruik social media reden voor ontslag

  Maken werknemers misbruik van social media, dan kan dit in sommige gevallen zelfs een legitieme reden zijn voor ontslag. Dit besliste de rechter onlangs toen een werknemer een foute voorstelling gaf van zijn functie. Social media Gebruik van social media, zoals Facebook en LinkedIn, is tegenwoordig niet meer weg te denken. Toch gelden ook voor het gebruik van social media de nodige spelregels.

  Lees meer...

 16. Werknemer start petitie tegen werkgever, reden voor ontslag?

  Een werkneemster van een supermarkt is in discussie over al dan niet toegekende ADV-uren. Als haar werkgever niet meegaat in haar wensen, laat de werkneemster op de werkvloer een erg negatieve houding zien. Vanwege deze houding wordt de werkneemster na circa twee maanden op non-actief gesteld. Daarop start werkneemster een handtekeningenactie onder klanten.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl