1. Billijke vergoeding bij ontslag op staande voet: ontslagvergoeding

  Ontslag op staande voet en billijke vergoeding (ontslagvergoeding). De term 'ontslag op staande voet' staat niet in de wet, de wet spreekt slechts over een onverwijlde opzegging om een dringende reden (artikel 7:677 BW).

  Lees meer...

 2. Arbeids- of stageovereenkomst?

  Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ook aanwezig in een stageovereenkomst. Er wordt arbeid verricht, er is een gezagsverhouding en er wordt een vergoeding betaald als tegenprestatie voor het verrichten van de arbeid. Het onderscheid ligt in het doel van de overeenkomst.

  Lees meer...

 3. Bedenktermijn Wet Werk en Zekerheid

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid geldt er voor een werknemer een bedenktermijn van 14 dagen als zijn arbeidsovereenkomst via een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd. In de praktijk is er verwarring ontstaan over het aanvangsmoment van de bedenktermijn. Binnen de bedenktermijn kan de werknemer de beëindigingsovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan zijn werkgever ontbinden.

  Lees meer...

 4. Nulurencontract kan duur uitpakken

  De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Een werknemer kan zich hierop beroepen indien (i) de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd of (ii) de feitelijke omvang van de arbeid structureel hoger is dan aanvankelijk overeengekomen.

  Lees meer...

 5. Geen ontslag voor straatracende piloot: wat zijn de leerpunten?

  Recent is er veel publiciteit geweest over de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam dat luchtvaartmaatschappij Transavia een piloot, die met zijn vader een straatrace hield waarbij een dodelijk slachtoffer viel, niet mag ontslaan. Er wordt mogelijk hoger beroep ingesteld en het is afwachten wat het oordeel is van het Gerechtshof. Wat valt er reeds nu te leren uit deze uitspraak? Oorspronkelijk van: Van der Hoeven Advocaten

  Lees meer...

 6. Maatstaf beoordeling ontslaggrond verstoorde verhoudingen

  Voor ontslag vanwege verstoorde verhoudingen is niet vereist dat sprake is van enige mate van verwijtbaarheid van de werknemer. Dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt staat ook aan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg. Zo besliste de Hoge Raad recent in haar arrest van 16 februari 2018. Oorspronkelijk van: Van der Hoeven Advocaten

  Lees meer...

 7. Kan een werknemer na bedenktijd onder een vaststellingsovereenkomst uitkomen?

  Een werknemer wil na het verstrijken van de bedenktijd alsnog onder een vaststellingsovereenkomst uit. Hij doet een beroep op een wilsgebrek en op dwaling. Wat vindt de rechter daarvan? Een werknemer wordt op 28 augustus 2017 op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Hij krijgt zijn ontslag aangezegd tijdens een gesprek dat na de afronding van het onderzoek naar de gebeurtenissen plaatsvindt.

  Lees meer...

 8. Functie wordt zwaarder; geen ontslag wegens disfunctioneren

  Functie wordt zwaarder; geen ontslag wegens disfunctioneren Twee onvoldoende beoordelingen, beleid gericht op disfunctioneren, verbetertraject van één jaar, verschillende coachings- en evaluatiegesprekken, maar geen ontbinding wegens disfunctioneren. Bij werkgevers leidt een dergelijke samenvatting vaak tot onbegrip. Een beschikking van de rechtbank Noord-Nederland schept duidelijkheid.

  Lees meer...

 9. Ontslag wegens disfunctioneren

  Advocaat ontslag wegens disfunctioneren: redelijke grond Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag wegens disfunctioneren. Disfunctioneren van een werknemer is een reden voor een werkgever om middels een advocaat te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter.

  Lees meer...

 10. Is een geheimhoudingsbeding tevens een verkapt relatiebeding?

  Als partijen met elkaar een arbeidsrelatie aangaan sluiten zij hiertoe doorgaans een arbeidsovereenkomst. In zo'n arbeidsovereenkomst maken partijen afspraken over o.a. het loon, de functie en het aantal vakantiedagen. Ook komen zogenaamde beperkende bedingen in veel arbeidsovereenkomsten voor. Voorbeelden hiervan zijn geheimhoudings,- relatie- en non-concurrentiebedingen. Oorspronkelijk van: LXA

  Lees meer...

 11. Nul-uren contract kan duur uitpakken

  De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Een werknemer kan zich hierop beroepen indien (i) de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd of (ii) de feitelijke omvang van de arbeid structureel hoger is dan aanvankelijk overeengekomen.

  Lees meer...

 12. Concurrentiebeding en het uitlenen van personeel, hoe zit dat?

  In veel branches is het normaal om in een arbeids- of uitzendovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Dit houdt kort gezegd in dat de werknemer na uitdiensttreding een bepaalde tijd niet bij een concurrent mag gaan werken. De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over het concurrentiebeding bij uitzending of detachering van een werknemer. Een verpleegkundige was in dienst bij een bekende zorgverlener.

  Lees meer...

 13. Kan ik mijn medewerker houden aan de opzegtermijn?

  Eén van mijn medewerkers komt met de mededeling dat hij ergens anders gaat werken. Hij geeft aan dat hij de maand februari nog werkt, maar per 1 maart vertrekt. Welke regels gelden rond de opzegtermijn? In deze casus staat in het contract van de medewerker staat: 'De arbeidsovereenkomst is voor beide partijen opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ex artikel 7:672 BW.' Ja, dat kan. Hoewel de wettelijke opzegtermijn van de werknemer vaak korter is dan die van de werkgever.

  Lees meer...

 14. Compensatie transitievergoeding ontslag zieke werknemer per 2020

  Het streven is om de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in antwoord op Kamervragen over slapende dienstverbanden waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding.

  Lees meer...

 15. Billijke vergoeding bij ontslag op staande voet

  Ontslag op staande voet en billijke vergoeding (ontslagvergoeding) De term 'ontslag op staande voet' staat niet in de wet, de wet spreekt slechts over een onverwijlde opzegging om een dringende reden (artikel 7:677 BW). Maar als de dringende reden voor ontslag op staande voet ontbreekt, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW en is daarmee een billijke vergoeding mogelijk (artikel 7:681 BW). 

  Lees meer...

 16. Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening

  In een cao kan in plaats van een transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening worden opgenomen. Om wat voor soort voorzieningen gaat het? En wanneer zijn deze voorzieningen inderdaad gelijkwaardig?

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl