Stageovereenkomst

Meer weten over de stagecontracten van uw stagiairs en een voorbeeld stagecontract downloaden?
Dat kan via BW7.nl, de website die al uw vragen voor slechts € 20,- per maand beantwoordt!
 
Naast werknemers kunnen er bij u ook personen werkzaam zijn in het kader van hun scholing en opleiding. Waarin verschilt een stageovereenkomst van een arbeidsovereenkomst?
 
Op deze pagina leest u daar alles over. Download daarnaast een voorbeeld stageovereenkomst.

-->

-->
Deel dit artikel