De Eerste Kamer over de Wet Arbeidsmarkt in balans

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans is afgelopen week behandeld in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer uitte kritiek op het wetsvoorstel, met name op de wijzigingen omtrent payrolling, het ontslagrecht en de ketenregeling. Ook zijn er twee moties ingediend. Op 28 mei as. wordt gestemd over het wetsvoorstel en de moties die zijn ingediend. 

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 is bekend. Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2019 zoals deze geldt per 1 juli 2019. U treft hier ook de uurlonen en het wettelijk minimum jeugdloon. 

Lees meer...

Vakantie opnemen – waar moet u op letten

De vakantieperiode komt er weer aan. Hoe zit het ook alweer met het opnemen van vakantie. Binnen welke termijn moet u op een vakantieaanvraag reageren? Mag een vakantieaanvraag geweigerd worden en zo ja om welke redenen?

Lees meer...

Bezorger Deliveroo toch werknemer?

De rechter in Amsterdam oordeelde eerder dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. Op 15 januari 2019 de rechtbank Amsterdam echter dat wél sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de overwegingen van deze rechter?

Lees meer...

Regeling compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

Wij informeerden u al eerder over de knelpunten rondom de transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikten. Om dit knelpunt aan te pakken zou de transitievergoeding in deze gevallen worden gecompenseerd. Inmiddels is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Wat staat er precies in de regeling?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl