Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017

De wetswijzigingen van 1 juli 2017 komen eraan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht? En waar moet u nog meer op letten? Wij zetten het voor u op een rijtje.

 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wijzigt. Bovendien wordt het volwassenminimumloon voortaan gehanteerd vanaf 22 jaar in plaats van 23 jaar. In 2019 gaat deze leeftijd verder omlaag naar 21 jaar. Ook is het minimumjeugdloon voor 18, 19 en 20-jarigen verhoogd. Hier kunt u de nieuwe tabellen raadplegen.

 

Arbeidsomstandighedenwet

De arbeidsomstandighedenwet wijzigt per 1 juli 2017. Zo worden werkgevers verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts over de arbodienstverlening. De arbodienst of bedrijfsarts moet de mogelijkheid krijgen om de werkplek te bezoeken, in overleg te gaan met de medezeggenschap en beroepsziekten te melden. Voorts krijgt de OR of personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van de preventiemedewerker. Ook moeten er maatregelen genomen worden om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg.


De aanpassing van de wet beoogt het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers te verbeteren. Bij lopende contracten met arbodienstverleners geldt een overgangsperiode van één jaar. Meer informatie over deze wijzigingen kunt u hier raadplegen.

 

Wettelijke vakantiedagen

Heeft uw werknemer nog wettelijke vakantiedagen van 2016 openstaan? Dan komen deze per 1 juli 2017 definitief te vervallen, tenzij er sprake is van een uitzondering.

 

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl