Compensatie wijziging minimumloon

Per 1 juli wordt het wettelijk minimumloon aangepast. Het volwassenminimumloon wordt voortaan gehanteerd vanaf 22 jaar in plaats van 23 jaar. In 2019 gaat deze leeftijd verder omlaag naar 21 jaar. Ook is het minimumjeugdloon voor 18-, 19- en 20-jarigen verhoogd. U kunt gecompenseerd worden voor de stijging in de loonkosten. Hoe ziet deze compensatie eruit en wat moet u doen om hiervoor in aanmerking te komen?


Minimumloon

Het minimumloon per 1 juli 2017 met het aangepaste volwassenminimumloon en het verhoogde minimumloon voor 18-, 19- en 20-jarigen vindt u hier. Het minimumjeugdloon is afgeleid van het volwassenminimumloon. Dit is de reden dat de lonen van 18-, 19- en 20-jarigen ook verhoogd zijn.


Compensatie

Werkgevers kunnen gecompenseerd worden voor de stijging in de loonkosten. Het loon van 21-, 22- en 23-jarigen wordt gecompenseerd via het lage inkomensvoordeel (LIV). Het lage inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in loonkosten van werknemers met een laag inkomen. Hierbij gaat het om een inkomen van 100 tot 125% van het wettelijk minimumloon bij werknemers van 23 jaar of ouder. De werknemer dient minimaal 1.248 verloonde uren per jaar te hebben en de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt. De compensatie bedraagt maximaal € 2.000,- per jaar.

Bij 18-, 19- en 20-jarigen wordt een soortgelijke regeling getroffen. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van de werknemer op 31 december van het voorgaande jaar en naar het gemiddelde uurloon in het voorgaande jaar. Aan de hand hiervan wordt de compensatie per jaar berekend. Uit de aangifte loonheffingen zal blijken of u recht heeft op de compensatie. U hoeft hier dus niets voor te doen.

 

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

 

 

 

 

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl