Bezorger Deliveroo toch werknemer?

De rechter in Amsterdam oordeelde eerder dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. Op 15 januari 2019 de rechtbank Amsterdam echter dat wél sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de overwegingen van deze rechter?

Lees meer...

Bezorger Deliveroo geen schijnzelfstandige

De rechter in Amsterdam oordeelt dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. De bezorger is dus niet in loondienst bij Deliveroo. Wat zijn de overwegingen?

Lees meer...

Werkzaamheden laten verrichten voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst heeft gevolgen voor proeftijd

Een werknemer wordt voor het einde van de schriftelijk overeengekomen proeftijd ontslagen. De werknemer heeft echter voor de schriftelijke aanvang van de proeftijd al werkzaamheden verricht. Betekent dit dat de proeftijd eerder is aangevangen dan schriftelijk overeengekomen en de werknemer dus buiten de proeftijd is ontslagen?

Lees meer...

De aanzegplicht in de praktijk

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een werkgever gehouden om - een maand voor het eindigen van een dienstverband van de werknemer – schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden dit gebeurt. De praktische uitvoering van de aanzegplicht blijkt niet vlekkeloos. Over enkele geschillen heeft de kantonrechter uitspraak gedaan, die wij voor u hebben uiteengezet.

Lees meer...

Gerechtvaardigd ontslag op staande voet bij internetgebruik werknemer?

Een werknemer maakt onder werktijd gebruik van internet en social media voor privé doeleinden. In hoeverre is dit onder werktijd toegestaan? En kan dit tot een ontslag op staande voet leiden? De kantonrechter Amsterdam heeft hierover uitspraak gedaan.

Lees meer...

Toch weer ontslagvergoeding op maat?

In 2015 heeft de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule plaatsgemaakt voor de transitievergoeding. Dit betekende lagere ontslagvergoedingen. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband en het maximum bedraagt €77.000,- of een jaarsalaris. Daarnaast kan een billijke vergoeding worden toegekend. De billijke vergoeding kan worden toegekend bij verwijtbaar handelen door de werkgever. Door een uitspraak van de Hoge Raad spelen persoonlijke omstandigheden in bepaalde gevallen weer een grotere rol. 

Lees meer...

Ontwikkelingen rondom het relatiebeding

U wilt voorkomen dat uw werknemer na het einde van de dienstbetrekking bij uw relaties werkzaam is of zaken met hen doet. Daarom komt u met uw werknemer een relatiebeding overeen. Waar moet u op letten bij het overeenkomen van een relatiebeding? En hoe formuleert u een relatiebeding? De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over het schriftelijkheidsvereiste bij een relatiebeding.

Lees meer...

Toch transitievergoeding voor AOW-er?

Sinds 1 juli 2015 dient u in geval van ontslag van de werknemer een transitievergoeding te betalen. Voorwaarde is dat de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt zowel voor vaste als voor tijdelijke werknemers. De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werknemer kan het bijvoorbeeld gebruiken voor scholing. AOW-ers hebben daarom geen recht op een transitievergoeding. Is dit leeftijdsdiscriminatie? Een verboden onderscheid? Het Hof in Den Bosch deed een uitspraak.

Lees meer...

Het verschil tussen uitzenden en payrolling

Onlangs heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die wat stof heeft doen opwaaien. Het ging om de vraag of de allocatiefunctie een vereiste is voor een uitzendovereenkomst. Dit leidt tot de vraag wat het verschil is tussen uitzenden en payrolling.

Lees meer...

Whatsappen onder werktijd, salaris inhouden?

Een werknemer is een aantal jaar in dienst en heeft een zakelijke telefoon tot zijn beschikking. Het dienstverband wordt beëindigd en de werknemer heeft nog vakantiedagen en vakantiegeld openstaan. De werkgever weigert dit uit te betalen want hij is erachter gekomen dat de werknemer een groot aantal WhatsApp berichten heeft verstuurd en ontvangen tijdens werktijd. Gedurende het versturen en ontvangen van deze berichten heeft de werknemer niet gewerkt, dus over deze tijd hoeft geen loon betaald te worden. Kan de werkgever dit doen? De kantonrechter in Tilburg heeft hierover uitspraak gedaan.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl