Ingangsdatum AOW en automatisch ontslag 65 jaar

Wanneer gaat de AOW uitkering in? Tot 1 april 2012 gold als ingangsdatum AOW de eerste dag van de maand waarin iemand de 65e jarige leeftijd bereikte. Vanaf 1 april 2012 is daar als gevolg van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen verandering in gekomen: de ingangsdatum AOW is voortaan de dag van de 65e verjaardag van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor u als er in uw arbeidsovereenkomst of CAO een regeling is opgenomen op grond waarvan de arbeidsovereenkomst van een werknemer van rechtswege afloopt op de eerste van de maand waarin zij 65 jaar oud wordt.

Inkomensgat werknemers

Die regeling is conform de wetgeving zoals die voor 1 april 2012 gold in veel arbeidsovereenkomsten en CAO's opgenomen. Nu werknemers echter vanaf 1 april 2012 pas AOW gaan ontvangen vanaf hun verjaardag, zou dat een inkomensgat met zich meebrengen vanaf de eerste van de maand tot aan de verjaardag.

Strijd met het recht

De bepaling is volgens minister Kamp van SZW dan ook in strijd met de Wet Gelijke Behandeling Leeftijd en Arbeid (WGBL). Bepalingen die een ontslag kennen eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd en waarvoor geen objectieve rechtvaardiging op grond van de WGBL aanwezig is, zijn in strijd met het recht, zo volgt uit de kamerstukken bij de wetswijziging. Een ontslag op de AOW-gerechtigde leeftijd mag in de arbeidsovereenkomst of CAO wel worden overeengekomen.

Pas uw arbeidsovereenkomsten aan

Hoewel de rechter of Commissie Gelijke Behandeling hierover nog geen uitspraken heeft gedaan, is het verstandig uw arbeidsovereenkomsten hierop aan te passen in die zin dat voortaan bepaald kan worden dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Tot het moment dat de oude bepaling is aangepast dient u de normale ontslagregels toe te passen en kunt u ruim voor de 65e verjaardag een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf om een ontslag op 65 jarige leeftijd te bewerkstelligen. Voor meer informatie over beëindiging en voortzetting van een dienstverband met een 65-plusser klik hier.

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl