Overzicht wetswijzigingen in 2018

Het nieuwe jaar is in zicht. Wat zijn de wetswijzigingen per 1 januari 2018? En wat zijn de wetswijzigingen gedurende 2018? Wij zetten de relevante wijzigingen voor u op een rijtje.

Wet op het minimumloon

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Sinds 1 juli 2017 is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon. Ook is het loon voor 18 tot en met 21-jarigen omhoog gegaan. Vanaf 2019 krijgen 21-jarigen het volledige wettelijk minimumloon en gaat voor 18 tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon verder omhoog. Bekijk hier het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018.

Minimumloon

Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook in geval van stukloon en in geval van meerwerk. Lees er hier meer over.

Vakantietoeslag over overwerk

Door een wijziging van het begrip ‘loon’ in de Wet op het minimumloon en de minimum vakantiebijslag wordt vanaf 1 januari 2018 vakantietoeslag verschuldigd over overwerk.

Concreet betekent dit dat ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk verricht vóór 1 januari 2018. Mocht u geen vakantietoeslag over het overwerk vóór 1 januari 2018 willen betalen dan dient u de vakantietoeslag vóór 1 januari 2018 uit te keren of de werknemers deze uren op te laten nemen (dit mag ook na 1 januari 2018). Mochten de werknemers deze uren uiteindelijk niet (tijdig) opnemen, dan moet de uitbetaling alsnog inclusief vakantietoeslag plaatsvinden.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van 77.000,- naar 79.000,- of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is).

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Vanaf 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. De AOW-leeftijd zal nog verder blijven stijgen tot (vooralsnog) 67 jaar in 2021.

Lage inkomensvoordeel (LIV) voor jeugd

Heeft u een werknemer in dienst die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die minimaal 1248 verloonde uren per jaar maakt? Dan krijgt u een financiële tegemoetkoming. Het doel hiervan is om werkloosheid tegen te gaan.

Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd.

No-risk premie oudere werknemer

Heeft u een werknemer van 56 jaar of ouder aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan wordt u gecompenseerd als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte. Hierbij moet deze werknemer minimaal één jaar werkloos zijn geweest en een WW-uitkering hebben ontvangen. De loondoorbetaling wordt in deze gevallen overgenomen door UWV. Deze wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018.

  

Wilt u graag meer informatie, advies op maat of juridische bijstand? Of heeft u interesse in een lidmaatschap van BW7? Neem dan contact op met de helpdesk van BW7. Wij helpen u graag.

 

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 juli 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar en ouder


€ 1.565,40


€ 361,25


€ 72,25

21 jaar
20 jaar

€ 1.330,60
€ 1.095,80

€ 307,05
€ 252,85

€ 61,41
€ 50,58

19 jaar
18 jaar

€ 860,95
€ 743,55

€ 198,70
€ 171,60

€ 39,74
€ 34,32

17 jaar
16 jaar

€ 618,35
€ 540,05

€ 142,70
€ 124,65

€ 28,54
€ 24,93

15 jaar

€ 469,60

€ 108,40

€ 21,68


De bedragen zijn het bruto minimumloon 2017 per volledige werkweek. Wat een volledige werkweek is, verschilt.
In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur.

Het minimumuurloon
Het minimumuurloon is niet wettelijk vastgelegd. Hoe berekent u het minimumuurloon? Deel het minimumweekloon door het aantal uren per week dat de werknemer zou werken bij een volledig dienstverband.

Inkomsten die niet meetellen voor het wettelijk minimumloon 2016

    • Geld verdiend met overwerk;

    • Eindejaarsuitkeringen;

    • Vakantiebijslag;

    • Winstuitkeringen;

    • Onkostenvergoedingen;

    • Werkgeversbijdrage in ziektekosten;

    • Speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet;

    • Uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan u bijdraagt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl