Opschorting handhaving Wet DBA verlengd

Zoals bekend vervangt de wet DBA de VAR-verklaring. De handhaving van de Wet DBA is enige tijd geleden opgeschort. Onlangs is bekend geworden dat de termijn van opschorting van de handhaving is verlengd. Wel wordt de handhaving van kwaadwillenden verruimd. Wat betekent dit precies in de praktijk met betrekking tot de wetgeving rondom zelfstandigen?

Lees meer...

Werkzaamheden laten verrichten voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst heeft gevolgen voor proeftijd

Een werknemer wordt voor het einde van de schriftelijk overeengekomen proeftijd ontslagen. De werknemer heeft echter voor de schriftelijke aanvang van de proeftijd al werkzaamheden verricht. Betekent dit dat de proeftijd eerder is aangevangen dan schriftelijk overeengekomen en de werknemer dus buiten de proeftijd is ontslagen?

Lees meer...

Hoe om te gaan met arbeidsduurverkorting en arbeidstijdverkorting

Veel werknemers hebben recht op arbeidsduurverkorting (ADV) of arbeidstijdverkorting (ATV). Wat houdt arbeidsduurverkorting of arbeidstijdverkorting precies in? Hoe wordt het opgebouwd? Moeten niet opgenomen ADV/ATV-uren uitbetaald worden? En hoe wordt het toegepast als een werknemer ziek is of als een werknemer parttime werkt?

Lees meer...

De aanzegplicht in de praktijk

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een werkgever gehouden om - een maand voor het eindigen van een dienstverband van de werknemer – schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden dit gebeurt. De praktische uitvoering van de aanzegplicht blijkt niet vlekkeloos. Over enkele geschillen heeft de kantonrechter uitspraak gedaan, die wij voor u hebben uiteengezet.

Lees meer...

Nieuwe regelgeving voor zelfstandigen

De wet DBA had de VAR-verklaring moeten vervangen. De wet DBA had het doel de balans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te herstellen. Opdrachtgevers kregen een jaar om de wet te implementeren, deze termijn is twee keer uitgesteld en inmiddels is het wetsvoorstel controversieel verklaard. Wat is de stand van zaken van de wetgeving rondom zelfstandigen?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl