Rechten oproepkracht bij korte oproepen: hoe zit het met de minimumaanspraak op 3 uur loon?

Veel werkgevers die behoefte hebben aan tijdelijke inzet van personeel maken gebruik van oproepkrachten. Het kan voor komen dat oproepkrachten voor slechts één of twee uur worden opgeroepen. Omdat dit meestal een onevenredige belasting aan reistijd en voorbereiding met zich meebrengt geldt een minimumaanspraak op loon per oproep, ongeacht het aantal uren dat de oproepkracht werkt. Hoe deze minimumaanspraak precies geregeld is, leest u hier.

Lees meer...

Hoe te handelen bij ziekte tijdens vakantie?

Meldt uw werknemer zich ziek tijdens vakantie? In principe gelden dan de verzuimregels die ook gelden wanneer de werknemer niet op vakantie zou zijn geweest. De werknemer moet zich bij u ziekmelden, ook wanneer hij in het buitenland verblijft. En u dient de ziekmelding door te geven aan uw arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat te doen als u twijfelt over de ziekmelding? En hoe zit het met het afboeken van vakantiedagen na ziekte?

Lees meer...

Registratieplicht uitzendbureau per 1 juli 2012

Maakt u gebruik van uitzendkrachten of andere ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Dan is het belangrijk dat u controleert of de onderneming die het personeel ter beschikking stelt juist staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf 1 juli 2012 geldt namelijk een registratieplicht voor uitzendbureaus en andere uitleners als gevolg van een wetswijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Lees meer...

Gelijke rechten uitzendkracht geldt vanaf 2015 ook voor loon

Vanaf 2015 krijgen alle uitzendkrachten vanaf hun eerste werkdag hetzelfde loon als hun collega's die direct bij de inlener in dienst zijn. Dat staat in het principeakkoord van de nieuwe cao voor uitzendkrachten, overeengekomen tussen de ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie.

Lees meer...

Vakantiemedewerkers in dienst? Dit zijn hun rechten.

Vakantiemedewerkers zijn doorgaans scholieren of studenten die gedurende een bepaalde periode tijdelijk werk verrichten. In principe gelden dus de gewone arbeidsrechtelijke regels, zoals de loondoorbetaling bij ziekte. U kunt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met einddatum overeenkomen maar bijvoorbeeld ook een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project. Omdat vakantiemedewerkers vaak jongeren zijn, is het verstandig rekening te houden met de volgende aandachtspunten.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl