UWV hanteert nieuwe beleidsregels ontslag voor werken met AOW

Het UWV past per 1 september 2012 nieuwe beleidsregels toe wanneer een ontslagvergunning wordt aangevraagd omdat de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf die datum wordt geen ontslagvergunning wegens het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd meer verleend indien de werknemer geen plaats maakt voor arbeidsparticipatie van een jongere op de arbeidsmarkt. Het UWV zal geen ontslagvergunning meer verlenen indien blijkt dat de werknemer na verlening van de ontslagvergunning op basis van een tijdelijk contract in dienst blijft.

Lees meer...

Plaatsonafhankelijk werken verlaagt ziekteverzuim

Thuis- of telewerken draagt bij aan een verlaging van het ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het ziekteverzuim van werknemers die thuis- of telewerken ligt gemiddeld 0,5% lager dan bij werknemers die dat niet doen. Voor werknemers met een lichamelijke of geestelijke beperking is dit verschil zelfs 2%. Maar hoe zit het met de arbeidsomstandigheden van uw thuiswerkers: aan welke arboregels dient u te voldoen?

Lees meer...

Rechten oproepkracht bij korte oproepen: hoe zit het met de minimumaanspraak op 3 uur loon?

Veel werkgevers die behoefte hebben aan tijdelijke inzet van personeel maken gebruik van oproepkrachten. Het kan voor komen dat oproepkrachten voor slechts één of twee uur worden opgeroepen. Omdat dit meestal een onevenredige belasting aan reistijd en voorbereiding met zich meebrengt geldt een minimumaanspraak op loon per oproep, ongeacht het aantal uren dat de oproepkracht werkt. Hoe deze minimumaanspraak precies geregeld is, leest u hier.

Lees meer...

Hoe te handelen bij ziekte tijdens vakantie?

Meldt uw werknemer zich ziek tijdens vakantie? In principe gelden dan de verzuimregels die ook gelden wanneer de werknemer niet op vakantie zou zijn geweest. De werknemer moet zich bij u ziekmelden, ook wanneer hij in het buitenland verblijft. En u dient de ziekmelding door te geven aan uw arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat te doen als u twijfelt over de ziekmelding? En hoe zit het met het afboeken van vakantiedagen na ziekte?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl