BW7 in Goedemorgen Nederland

Onlangs stelde de SGP kamervragen over het televisieprogramma Barbie's baby. Naar aanleiding daarvan zal aan de programmamakers een boete worden opgelegd wegens overtreding van de Arbeidstijdenwet. Maar kunnen baby's eigenlijk wel arbeid verrichten en vallen zij onder de werking van de Arbeidstijdenwet? Mariëlle Scheepens, arbeidsjurist bij BW7, gaf antwoord op deze vraag in Goedemorgen Nederland op radio 1. U leest het antwoord hier.

Lees meer...

Het Twitter seizoen is geopend!

Social media en arbeidsrecht

Social media zijn hot. Hoewel ondernemers terecht kansen zien, mogen de juridische valkuilen niet worden onderschat. De arbeidsjuristen van BW7 wijzen ondernemers daar op en helpen hen met arbeidsrechtelijke vragen. "Het gebruik van social media leidt steeds vaker tot onenigheid op de werkvloer," aldus Elly Huijs, arbeidsjurist bij BW7. In hoeverre zijn werknemers vrij in het gebruik van bijvoorbeeld Twitter en LinkedIn?

Lees meer...

Wetswijziging Wet arbeid vreemdelingen per 2013

Neemt u een werknemer van buiten de Europese Unie in dienst? Dan heeft u een tewerkstellingsvergunning nodig. Als het wetsvoorstel herziening van de Wet arbeid vreemdelingen door de Eerste en Tweede kamer wordt goedgekeurd, wordt het per 2013 via verschillende wegen moeilijker gemaakt om deze buitenlandse werknemers in dienst te nemen. Wat houdt het wetsvoorstel in?

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 januari 2013

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2013, zoals deze geldt per 1 januari 2013. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon aan.

Lees meer...

Verslag themabijeenkomst Social media, HRM en Arbeidsrecht

Sollicitanten worden door werkgevers op grote schaal gegoogled. Bij werving en selectie kunnen Facebook en LinkedIn dan ook een belangrijke rol spelen. Maar ook op de werkvloer groeit het gebruik van social media en dat leidt in de praktijk steeds vaker tot onenigheid en arbeidsrechtelijke geschillen. Omdat de invloed van social media op het arbeidsrecht niet meer weg te denken is, organiseerde BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers op dinsdag 2 oktober 2012 een bijeenkomst rond dit thema.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl