Resterende vakantiedagen bij einde dienstverband

Het dienstverband met een van uw werknemers zal binnenkort eindigen. Deze werknemer heeft nog vakantiedagen openstaan. Hoe wordt precies omgegaan met deze vakantiedagen? Kunt u de werknemer bijvoorbeeld verplichten om deze dagen op te nemen? Of heeft de werknemer recht op uitbetaling?

Lees meer...

Welke looncomponenten tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding?

Sinds 1 juli 2015 dient u in geval van ontslag van de werknemer een transitievergoeding te betalen. Voorwaarde is dat werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest. In de Wet Werk en Zekerheid staat hoe de transitievergoeding berekend moet worden. Welke looncomponenten moeten worden betrokken bij de berekening van de transitievergoeding?

Lees meer...

Kortere loondoorbetaling bij ziekte?

Werkgevers en vakbonden zijn met elkaar in gesprek over het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte van twee jaar naar een jaar. De reden hiervan is dat de huidige loondoorbetalingsplicht van twee jaar voor (kleine) werkgevers een reden kan zijn om werknemers geen contract voor onbepaalde tijd te geven.

Lees meer...

Compensatieregeling bij ziekte oudere werknemer

Het is voor werkloze vijftigplussers moeilijk om een baan te vinden. Eén van de redenen is dat werkgevers bang zijn voor hogere ziektekosten. Het kabinet heeft nu besloten werkgevers te compenseren wanneer zij te maken hebben met ziekte van een 55-plusser. Wat houdt deze regeling in en wanneer treedt de regeling in werking?

Lees meer...

Het risico bij ontslag op staande voet van een zieke medewerker

Een werkgever merkt dat zijn zieke werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. De werknemer weigert aangepaste werkzaamheden te verrichten. De werknemer is hierover al een keer gewaarschuwd. De werkgever besluit de werknemer op staande voet te ontslaan. Houdt dit ontslag stand? En wat zijn de gevolgen hiervan? Het Gerechtshof Den Bosch heeft hierover geoordeeld.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl