Wijziging ziektewet: uitkering zieke flexwerkers en werklozen beperkt

Het wetsvoorstel "Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters" is gepubliceerd in het Staatsblad en is daarmee definitief. Het merendeel van de bepalingen uit het wetsvoorstel treedt per 1 januari 2014 in werking. De wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten zal worden doorgevoerd om zieke uitzendkrachten en tijdelijke werknemers sneller weer aan het werk te krijgen.

Lees meer...

De nieuwe werkkostenregeling 2011: toepassen of niet?

De werkkostenregeling geldt sinds 1 januari 2011. Tot en met 2014 mag u elk jaar opnieuw zelf kiezen of u gebruik maakt van de werkkostenregeling 2011 of dat u de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekking toepast. Vanaf 2015 bent u verplicht de werkkostenregeling toe te passen. Wat houdt de werkkostenregeling in en kunt u hiermee voordeel behalen?

Lees meer...

Ingangsdatum AOW en automatisch ontslag 65 jaar

Wanneer gaat de AOW uitkering in? Tot 1 april 2012 gold als ingangsdatum AOW de eerste dag van de maand waarin iemand de 65e jarige leeftijd bereikte. Vanaf 1 april 2012 is daar als gevolg van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen verandering in gekomen: de ingangsdatum AOW is voortaan de dag van de 65e verjaardag van de werknemer. Dat heeft gevolgen voor u als er in uw arbeidsovereenkomst of CAO een regeling is opgenomen op grond waarvan de arbeidsovereenkomst van een werknemer van rechtswege afloopt op de eerste van de maand waarin zij 65 jaar oud wordt.

Lees meer...

Verslag themabijeenkomst Arbeidsrecht in crisistijd

De huidige recessie vraagt veel van ondernemend Nederland. Om een arbeidsrechtelijk handje te helpen organiseerde BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers op 5 april jl. een bijeenkomst met als thema „Arbeidsrecht in crisistijd‟. Ondernemers en HR-managers uit Brabant en omstreken werden op praktische wijze wegwijs gemaakt in de wereld van het „creatieve arbeidsrecht‟. Onder leiding van gespreksleider Carmen de Jonge (Wissenraet Van Spaendonck) stond vanuit verschillende actuele invalshoeken de vraag centraal: „Hoe kunt u inspelen op kansen van (nieuwe) wet- en regelgeving?‟

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl