Uniform loonbegrip per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 zal het uniform loonbegrip worden ingevoerd. Dat houdt in dat er één loonbegrip komt voor de heffing loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Op dit moment hanteren werkgevers hiervoor nog verschillende definities en berekeningen.

Lees meer...

Een schuld van vijftien miljard euro aan vakantiedagen

Wissenraet Van Spaendonck, partner van de BZW, heeft een breed aanbod van diensten en netwerkpartners, waaronder BW7: arbeidsjuristen voor ondernemers. De online arbeidsjuridische databank van BW7 biedt informatie over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, voor persoonlijk advies heeft BW7 een helpdesk.

Lees meer...

Vakantiewetgeving na 1 januari flink op de schop

De vakantiewetgeving gaat per 1 januari op de schop. Het wordt er voor een ondernemer niet makkelijker op. Vervallen de vakantiedagen nu na vijf jaar, straks moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 1,5 jaar opnemen. Voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen bestaat een uitzondering. Verder bouwen zieke werknemers over hun hele ziekteperiode vakantiedagen op - nu is dat enkel over de laatste zes maanden waarin ze ziek zijn.

Lees meer...

Beëindiging met wederzijds goedvinden telt mee voor wet melding collectief ontslag

Wil een werkgever 20 werknemers of meer ontslaan om bedrijfseconomische redenen dan moet de werkgever dat aan de vakbonden en het UWV Werkbedrijf melden. Per 1 maart 2012 valt ook een beëindiging met wederzijds goedvinden onder deze regeling. Dat is één van de gevolgen van de herziening van de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Wat verandert er precies en wat kan dat voor u betekenen?

Lees meer...

Vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Uw werknemer is ziek. Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte van uw werknemer? En hoe zit het met de vervaltermijnen van vakantiedagen? Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Heeft dit nog gevolgen?

Registreer om meer te lezen...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl