Beëindiging met wederzijds goedvinden telt mee voor wet melding collectief ontslag

Wil een werkgever 20 werknemers of meer ontslaan om bedrijfseconomische redenen dan moet de werkgever dat aan de vakbonden en het UWV Werkbedrijf melden. Per 1 maart 2012 valt ook een beëindiging met wederzijds goedvinden onder deze regeling. Dat is één van de gevolgen van de herziening van de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Wat verandert er precies en wat kan dat voor u betekenen?

Lees meer...

Vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Uw werknemer is ziek. Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte van uw werknemer? En hoe zit het met de vervaltermijnen van vakantiedagen? Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Heeft dit nog gevolgen?

Registreer om meer te lezen...

Uw werknemer wordt 65 jaar: einde arbeidsovereenkomst?

Een veelgehoorde misvatting is dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege (automatisch) eindigt wanneer een werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. Hoe kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd en op welke manier kan de arbeidsrelatie worden voortgezet? 

Lees meer...

Einde crisismaatregel omtrent tijdelijke contracten tot 27 jaar

De minister heeft besloten de tijdelijke crisismaatregel 'Extra tijdelijke contracten voor jongeren' in 2012 niet te verlengen. De tijdelijke maatregel is dan ook met ingang van 1 januari 2012 van rechtswege komen te vervallen. Wat houd dit voor u in en hoe is de overgang geregeld?

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2012

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2012, zoals deze geldt per 1 juli 2012. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl