Stand van zaken Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. De DBA zou de balans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moeten herstellen. Opdrachtgevers hadden tot 1 mei 2017 de tijd om de wet te implementeren. De handhaving werd vervolgens opgeschort tot 1 januari 2018. Wiebes heeft de termijn voor opschorting van de handhaving opnieuw uitgesteld.

Lees meer...

Schematisch overzicht bruto minimumloon per 1 juli 2017

Bekijk hier de tabel wettelijk minimumloon 2017, zoals deze geldt per 1 juli 2017. U treft hier ook het wettelijk minimum jeugdloon.

Lees meer...

Reparatie derde WW-jaar

De opbouw en maximale lengte van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort. Echter, inmiddels zijn er afspraken gemaakt om dit weer te repareren. Wat is het voorstel en wat gaat er met dit voorstel veranderen?

 

Lees meer...

Wetsvoorstel voor gelijk minimumloon per uur

Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend, waarin staat dat iedereen die het wettelijk minimumloon (WML) verdient, hetzelfde vaste bedrag per uur krijgt. Wat is de aanleiding, inhoud en status van dit wetsvoorstel?

Lees meer...

Zonder toestemming verlof opnemen, wat zijn de gevolgen?

Uw werknemer vraagt op maandag verlof aan voor vrijdag. De verlofaanvraag wordt niet direct behandeld en u heeft nog geen toestemming of afwijzing gegeven. Nu komt de werknemer op vrijdag niet opdagen. Heeft dit gevolgen? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan? 

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl