Voorwaardelijke ontbinding bij ontslag op staande voet

Voor de invoering van de Wwz werd naast ontslag op staande voet vaak voorwaardelijke ontbinding aangevraagd. Dit om te voorkomen dat indien de werknemer het ontslag aanvecht en het ontslag wordt vernietigd het loon met terugwerkende kracht betaald moeten worden. Kan dit nog steeds na de invoering van de Wwz? Onlangs is hier uitspraak over gedaan.

Lees meer...

Uitbreiding regeling ketenbepaling bijzondere functies

Bij aanvang van de Wwz is een aantal functies aangewezen waarvoor bij cao of regeling kan worden bepaald dat de ketenbepaling niet van toepassing is. Hierbij moet het gaan om functies waarbij het vanwege de aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is om te werken met bepaalde tijd contracten. Hierbij ging het bijvoorbeeld om profvoetballers. Inmiddels is de regeling uitgebreid. Om welke functies gaat het?

 

Lees meer...

Overzicht wetswijzigingen in 2017

Een nieuw jaar betekent nieuwe regels. Wat zijn de wetswijzigingen per 1 januari 2017? Zijn er nog relevante wetswijzigingen gedurende 2017? Wij zetten de relevante wijzigingen voor u op een rijtje.

Lees meer...

Het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst

Uw werknemer kan tijdens een dienstverband relaties met klanten opbouwen. Wanneer het contract van deze medewerker wordt beëindigd, wilt u uiteraard de relaties met uw klanten behouden. Door een relatiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst kunt u voorkomen dat wanneer uw medewerker vertrekt, uw klanten ook vertrekken. Wat houdt een relatiebeding precies in? En wanneer is deze van toepassing?

Lees meer...

Ontwikkelingen rondom de transitievergoeding

Enige tijd geleden heeft minister Asscher aangekondigd het knelpunt omtrent de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikten aan te pakken. De transitievergoeding zou in deze gevallen worden gecompenseerd. Ook de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zou worden aangepast. Hoe staat het hier nu mee?

Lees meer...

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl