Werkgeversaansprakelijkheid bedrijfsongevallen en beroepsziektes

Meer weten over uw werkgeversaansprakelijkheid?
U vindt het antwoord op BW7.nl, de website die al uw vragen voor slechts € 20,- per maand beantwoordt!
 
Lijdt een werknemer schade bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden, dan bent u daarvoor aansprakelijk, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of u kunt aantonen dat u voldoende heeft gedaan om de schade te voorkomen.
Op deze pagina leest u alles over de werkgeversaansprakelijkheid, aansprakelijkheid werkgever voor beroepsziektes en aansprakelijkheid werkgever voor ongevallen buiten het werk.

-->

-->
Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl