Inspectie SZW

Meer weten over de verplichtingen uit de Arbowet en de boete die de Inspectie SZW kan opleggen (voorheen boete arbeidsinspectie)? U vindt het antwoord op BW7.nl, de website die al uw vragen voor slechts € 20,- per maand beantwoordt!
 
Zijn de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf niet goed genoeg of leeft u de arbeidstijdenwet niet na? Dan kunnen werknemers of vakbonden de arbeidsinspectie inschakelen. De inspectie voert bovendien regelmatig steekproefsgewijs controles uit.
 
Op deze pagina leest u alles over uw verplichtingen uit de Arbowet, de (bevoegheden van de) inspectie SZW en de verschillende maatregelen en boetes die de arbeidsinspectie mag opleggen.

-->

-->
Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl