1. De wijzigingen in het arbeidsrecht met de komst van de Wab: de oproepovereenkomst

  Wat gaat er per 1 januari 2020 veranderen en waarmee moet u rekening houden? Het doel van de Wab is het verbeteren van de positie van oproepkrachten. Wat verandert er voor oproepcontracten? Oorspronkelijk van: Reijnders Advocaten

  Lees meer...

 2. Ziekteverzuim: oorzaken en interventies

  Het voorkomen en verlagen van ziekteverzuim staat prominent in de HR-agenda van vrijwel elke organisatie. Geen wonder, want verzuim is duur. Welke vormen van verzuim zijn er en welke interventies kan HR inzetten? Oorspronkelijk van: PW

  Lees meer...

 3. Slapend dienstverband is niet zomaar de wereld uit

  Om werkgevers te stimuleren slapende dienstverbanden te beëindigen, is een compensatieregeling voor de transitievergoeding geïntroduceerd. Advocaten betwijfelen of de regeling op korte termijn het gewenste effect heeft. Op 1 april 2020 treedt de Regeling compensatie transitievergoeding1 in werking. Oorspronkelijk van: Advocatenblad.nl

  Lees meer...

 4. Verbetertraject disfunctionerende werknemer | Hoe ga je daar als werkgever mee om?

  Een werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan als deze van mening is dat de werknemer niet goed functioneert. Als een werkgever de rechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren, zal de rechter toetsen of aan deze grond is voldaan. Over het algemeen oordelen rechters dat er een verbetertraject moet zijn doorlopen. Hoe zo'n verbetertraject er uit moet zien, blijft vaag.

  Lees meer...

 5. Vakantiedagen: verplichtingen werkgever

  Vakantie is voor iedereen noodzakelijk. Het zorgt voor de nodige ontspanning en vrije tijd die we allemaal nodig hebben. Dit wordt ook wel de recuperatiefunctie van vakantie genoemd. Als werkgever heb je zelfs een (actieve) informatie- en zorgverplichting richting werknemers die erop gericht moet zijn om hen in staat te stellen vakantiedagen op te nemen. De vakantieperiode komt er weer aan, daarom hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.

  Lees meer...

 6. De WAB en proeftijd uitgelegd

  Met de komst van de WAB was er aanvankelijk sprake van een nieuwe, langere proeftijd van maximaal 6 maanden. Maar dat ging niet door. Hoe zit het dan wél met de proeftijd? In de arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd afgesproken. Het is een periode waarin werkgever en werknemer elkaar kunnen leren kennen en kunnen besluiten of de samenwerking een succes zal worden. Wordt door de werkgever besloten te samenwerking niet voort te zetten, moet hij daar wel een reden voor geven.

  Lees meer...

 7. Zo lukt ontslag op basis van de d-grond wél

  Een vrouw start in augustus 2010 als consultant bij een klimaatadviesbureau. Zij is in die functie onder meer verantwoordelijk voor de verkoop van de dienstverlening en klantbezoek. Haar resultaten zijn tot 2013 gematigd positief, met een functioneringsbeoordeling van 3 uit 5. Maar dan gaat het mis. Haar werkgever besluit na een aantal pogingen tot verbetering over te gaan op ontslag. En dat lukt. Dit is hoe de werkgever te werk ging.

  Lees meer...

 8. Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen: nieuwe regels flexwerk vanaf 2020

  Een ruimere ketenregeling. Nieuwe regels voor oproepwerk, payrolling, ontslag en transitievergoedingen. Een herziening van de WW-premie. Dat zijn de voornaamste nieuwe regels die op 1 januari 2020 van kracht worden. De overheid wil zo de verschillen tussen vaste en flexibele arbeid verkleinen. De Eerste Kamer stemde op 28 mei 2019 in met het samenhangende pakket maatregelen dat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) introduceert. Oorspronkelijk van: Flynth

  Lees meer...

 9. Werkgever grijpt naast nieuwe werknemer door concurrentiebeding? Dat hoeft niet!

  Veel werkgevers hebben momenteel last van de krapte op de arbeidsmarkt. Wanneer u als werkgever dan eindelijk de juiste kandidaat hebt gevonden voor een vacature die al maanden openstaat, is het natuurlijk enorm balen als blijkt dat deze potentiële werknemer aan een concurrentiebeding bij zijn huidige werkgever is gebonden. Betekent dit dat de werknemer dan niet mag overstappen? Zeker niet, stelt advocaat Marise Eckhart.

  Lees meer...

 10. Misleiding bij sollicitatie: twee voorwaarden om arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden

  Uit deze uitspraak blijkt opnieuw dat misleiding tijdens een sollicitatie niet snel wordt aangenomen. Enkel het niet melden van een ziekte of handicap door sollicitanten biedt onvoldoende basis om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er moet worden voldaan aan twee voorwaarden: de ziekte of handicap moet de sollicitant ongeschikt maken voor de functie en de sollicitant had zulks moeten begrijpen. Misleiding bij sollicitatie; wat kan je als werkgever doen? (Raisa Ramaker, Banning.

  Lees meer...

 11. Herstel arbeidsovereenkomst

  Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd. De kantonrechter mag dit verzoek alleen inwilligen als aan de wettelijke voorwaarden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is voldaan en er geen opzegverboden gelden.

  Lees meer...

 12. Ontslag tijdens proeftijd, wat zijn de gevolgen?

  Advocaat ontslag tijdens of voor de proeftijd Amsterdam Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven wij juridisch advies bij conflicten over een proeftijd. Een proeftijd is bedoeld om kennis te maken met het bedrijf en de functie. Gedurende de proeftijd kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst direct beëindigen, zonder toestemming van UWV of de rechter. Dat kan ook tijdens ziekte, zwangerschap en gedurende het OR-lidmaatschap.

  Lees meer...

 13. Wet DBA wordt tot 2021 niet gehandhaafd

  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn wijzigingsplannen voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) bekendgemaakt. Die variëren van een minimumtarief voor zzp'ers en het afzien van het criterium reguliere bedrijfsactiviteiten, tot het invoeren van een opt-out / zelfstandigheidsverklaring en een optionele opdrachtgeversverklaring. Verder wordt de periode waarin de Wet DBA voor opdrachtgevers niet wordt gehandhaafd, verlengd tot 1 januari 2021.

  Lees meer...

 14. Uitbetalen overuren: urenregistratie werknemer leidend?

  Een medewerker in een slagerij vordert uitbetaling van ruim 1000 overuren. Hij heeft keurig een  urenregistratie bijgehouden in zijn agenda. De werkgever heeft geen uren geregistreerd en zegt dat de werknemer minder overuren heeft gemaakt. Hoeveel overuren moet de werkgever van de rechter uitbetalen? Een medewerker werkt sinds 1979 in een slagerij. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao voor het slagersbedrijf van toepassing.

  Lees meer...

 15. Mag een werkgever een arbeidscontract bij naderend pensioen opzeggen?

  Opzeggen arbeidsovereenkomst bij AOW- of pensioenleeftijd Een werkgever kan een arbeidscontract met een werknemer opzeggen als of nadat de werknemer zijn AOW- of pensioenleeftijd heeft bereikt. Dat kan schriftelijk gebeuren tegen of na de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het enkele feit dat de werknemer zijn of haar pensioenleeftijd heeft bereikt is daarvoor voldoende, de werkgever mag volgens de wet dan de opzegging dus wel doen.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl