1. De 10 meest gemaakte fouten bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst

  Je hebt een geschikte kandidaat gevonden voor je openstaande vacature en jullie zijn beiden tevreden over het overeengekomen salaris en de arbeidsvoorwaarden. Mooi! Nu alleen nog even een arbeidsovereenkomst opstellen en laten ondertekenen, en dan is alles rond. Klinkt gemakkelijk, maar het is belangrijk dat je oog voor detail hierbij even extra scherp is. Er worden namelijk nog weleens wat fouten gemaakt.

  Lees meer...

 2. De WAB komt eraan, bent u al voorbereid? Deel 2: oproepkrachten

  Op 1 januari treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Het doel van de wet is om vaste contracten minder vast te maken en flexibele contracten minder flex en zo vaste contracten aantrekkelijker te maken. Of dat doel gehaald wordt valt te bezien, maar dat de wet grote gevolgen zal hebben voor het arbeidsrecht staat wel vast. Dit is het tweede deel van een serie over WAB, zodat u straks goed voorbereid het nieuwe jaar in kan. Deze keer gaat het over oproepkrachten.

  Lees meer...

 3. Werknemer die niet terugkeert van vakantie wordt terecht op staande voet ontslagen

  Sinds 2008 was een 41-jarige werknemer als productiemedewerker in dienst en vanaf 10 mei 2017 werd hij arbeidsongeschikt door knieklachten. De werknemer had vakantieverlof aangevraagd voor de periode van 6 tot en met 30 augustus 2018. Hij kreeg slechts verlof tot en met 19 augustus. Toch kwam de werknemer op 20 augustus niet opdagen, en bleek dat hij ook thuis niet aanwezig was. De werknemer werd vervolgens verzocht om zo snel mogelijk huiswaarts te keren.

  Lees meer...

 4. Werkgevers mogen opleidingskosten van transitievergoeding aftrekken

  Werkgevers mogen opleidingskosten die medewerkers maken voor een opleiding voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf, aftrekken van de transitievergoeding. Met die regel wil het kabinet dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven. Dat vraagt om investeringen, en om werkgevers daartoe aan te sporen mogen zij deze kosten dus aftrekken. De ministerraad wil dat dit voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken op 1 januari 2020 gaat gelden.

  Lees meer...

 5. Transitievergoeding berekenen bij kort dienstverband

  Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft een werknemer zelfs bij ontslag binnen een maand na indiensttreding recht op de transitievergoeding. Hoe werkt de berekening van de vergoeding in zo'n situatie? Vanaf 1 januari 2020 ontstaat het recht op de transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer hoeft hiervoor dus niet meer minstens 24 maanden in dienst te zijn. Bovendien wordt de transitievergoeding niet meer op halve dienstjaren afgerond.

  Lees meer...

 6. Het belang van schriftelijke vastlegging arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2020

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft tot doel om het verschil tussen vaste en flexibele dienstverbanden kleiner te maken. Hiertoe is een aantal maatregelen genomen. Zo wordt het voor werkgevers voordeliger om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. De hoogte van de WW-premie wordt namelijk afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst. Lage en hoge WW-premie De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om hun werknemers een vast contract te bieden.

  Lees meer...

 7. Nieuwe UWV-uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Sinds de uitvoeringsregels in 2018 werden gewijzigd, zijn er wetten veranderd en heeft de Hoge Raad uitspraken gedaan. Het UWV kwam daarom met een nieuwe versie. Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen (Salarisnet.nl) Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (versie oktober 2019) (UWV.

  Lees meer...

 8. Oproepovereenkomst, payrollovereenkomst of uitzendovereenkomst?

  Elisabeth Klein Hofmeijer Begrijpt u nog de verschillen tussen de oproepovereenkomst, de payrollovereenkomst of de uitzendovereenkomst? Toelichting door Elisabeth Klein Hofmeijer Momenteel maken veel bedrijven gebruik van arbeidsovereenkomsten in allerlei soorten en maten. Tot nu toe bestaan wettelijk gezien alleen de algemene arbeidsovereenkomst en de uitzendovereenkomst. Hier brengt de wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) verandering in.

  Lees meer...

 9. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Oproepovereenkomst

  Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet brengt ingrijpende wijzigingen met zich op het gebied van de oproepovereenkomst, de proeftijd, de elkaar opvolgende  arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (ketenregeling), het recht op een transitievergoeding dat ontstaat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid om werknemers eenvoudiger te kunnen ontslaan, de WW-premiedifferentiatie.

  Lees meer...

 10. Laatste checklist voor de Wet arbeidsmarkt in balans

   Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking die de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal cruciale punten wijzigt. Dit blog bevat een beknopt overzicht van de wijzingen. Oorspronkelijk van: Kneppelhout Korthals

  Lees meer...

 11. Slapende dienstverbanden: eindelijk een conclusie?

  Sinds 1 juli 2015 is een werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen aan een werknemer bij beëindiging van diens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. Dit geldt ook bij een beëindiging na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig. Het komt voor dat werkgevers de langdurig zieke werknemers - voor wie de loondoorbetalingsverplichting inmiddels is geëindigd - in dienst houden om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen.

  Lees meer...

 12. WW-premie - waarom je hierop moet letten plus 2 tips

  Niet de sector is leidend voor de WW-premie, maar de aard van de overeenkomst. Per 1 januari 2020 bepaalt de vraag of je een vast of flexibel contract hebt, de hoogte van de WW-premie die je betaalt als werkgever. In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betaal je minder premie. Tenminste als dat vaste contract geen oproepovereenkomst is.

  Lees meer...

 13. Moet mijn werkgever mijn slapende dienstverband beëindigen?

  Per 1 april 2020 is het zover. Werkgevers kunnen compensatie vragen voor de transitievergoeding die is uitgekeerd als de arbeidsovereenkomst vanwege (langdurige) arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Deze compensatie is ook van toepassing als er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

  Lees meer...

 14. Bovenwettelijke WW uitkering op grond van toepasselijke Cao

  Een werkgever en werknemer kunnen afspreken dat een Cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, hoewel die eigenlijk niet van toepassing is op werkgever. Werknemer maakt op basis van deze overeengekomen afspraken aanspraak op een bovenwettelijke WW uitkering. Werknemer heeft van november 2009 tot augustus 2012 op basis van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met Stichting Sité. In deze periode heeft werknemer uitsluitend gewerkt bij Leeuwenborgh.

  Lees meer...

 15. Wanneer is een proeftijd in strijd met cao-bepalingen?

  Een werkgever spreekt mondeling een proeftijdsbeding af en bevestigt die pas schriftelijk na de indiensttreding. Als de werknemer in de proeftijd wordt ontslagen, beroept hij zich op nietigheid van het beding. Volgens hem is de proeftijd in strijd met de cao-bepalingen overeengekomen en daarom nietig. Wat oordeelt de rechter? Een 54-jarige chauffeur start op 27 januari 2019 bij een werkgever op een contract voor bepaalde tijd.

  Lees meer...

 16. Advocaat-generaal: Verbied 'slapend dienstverband' arbeidsongeschikten

  Werkgevers mogen werknemers die arbeidsongeschikt zijn verklaard niet langer in dienst houden om onder betaling van een ontslagvergoeding uit te komen, adviseert advocaat-generaal Ruth de Bock woensdag. De Hoge Raad neemt een dergelijk advies vaak over. Het advies volgt op vragen die de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad stelde naar aanleiding van een zaak over zogenoemde 'slapende dienstverbanden'.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl