Inspectie SZW

Meer weten over de verplichtingen uit de Arbowet en de boete die de Inspectie SZW kan opleggen (voorheen boete arbeidsinspectie)? U vindt het antwoord op BW7.nl, de website die al uw vragen voor slechts € 20,- per maand beantwoordt!
 
Zijn de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf niet goed genoeg of leeft u de arbeidstijdenwet niet na? Dan kunnen werknemers of vakbonden de arbeidsinspectie inschakelen. De inspectie voert bovendien regelmatig steekproefsgewijs controles uit.
 
Op deze pagina leest u alles over uw verplichtingen uit de Arbowet, de (bevoegheden van de) inspectie SZW en de verschillende maatregelen en boetes die de arbeidsinspectie mag opleggen.

-->

Voor volledige toegang tot onze online kennisbank kunt u lid worden van BW7:

  • Online arbeidsjuridische database
  • Onbeperkte helpdesk: een eerste advies via telefoon of e-mail
  • Periodieke arbeidsjuridische nieuwsbrief
  • Gratis themabijeenkomsten
  • Tweedelijns dienstverlening tegen gereduceerd tarief

-->