1. Hoe het zit met de nieuwe en strengere regels voor uitbetaling van overwerk

  De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is gewijzigd per 1 januari 2019. Werkgevers zijn nu wettelijk verplicht het minimumloon (met vakantiebijslag) uit te betalen in geld over alle gemaakte overuren, als de werknemer door het overwerk onder het wettelijke minimumloon komt. Oorspronkelijk van: deOndernemer.nl

  Lees meer...

 2. Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

  Een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure een verlies te zijn geleden, want het gaat vanaf nu om het gemiddelde (negatieve!) resultaat. Oorspronkelijk van: Pot Jonker Advocaten

  Lees meer...

 3. Loon doorbetalen en ontslag op staande voet: waar moet u op letten?

  Een werknemer die op staande voet is ontslagen vecht met succes het ontslag aan. Wat zijn uw opties als werkgever en waar moet u verder rekening mee houden? Bij een ontslag kan de werknemer naar de rechter stappen en vervolgens in hoger beroep en zelfs in cassatie gaan. Die rechters kunnen verschillende oordelen geven. Zo schreven wij eerder al over de situatie waarin de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbond, terwijl het hof deze herstelde.

  Lees meer...

 4. Ontslag op staande voet, na niet meewerken aan re-integratie door werknemer

  Ook een werknemer heeft verplichtingen in het kader van re-integratie Werkgevers zijn belast met complexe wet- en regelgeving omtrent het ziekteverzuim van hun medewerkers. Ze zijn onder meer verplicht om zich aan allerlei termijnen te houden en zich tot het uiterste in te spannen om een zieke werknemer te re-integreren. Dat een medewerker ook verplichtingen heeft, is niet altijd even duidelijk of bekend. Oorspronkelijk van: Flynth

  Lees meer...

 5. Sociale media in ontslagzaken

  In steeds meer ontslagzaken spelen uitlatingen van werknemers op sociale media een belangrijke rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bepaald bericht dat een werknemer op Facebook heeft geplaatst over zijn leidinggevende, of een tweet over een collega. Dergelijke berichten zijn vaak niet afgeschermd en kunnen dus door iedereen worden gelezen. Ook door werkgevers. Als een werkgever vindt dat een werknemer een bericht niet op sociale media had mogen plaatsen, kan zij daar sancties aan verbinden.

  Lees meer...

 6. Zeven belangrijke uitspraken over transitievergoeding in 2018

  Door de Hoge Raad en een aantal rechtbanken zijn in 2018 zeven belangrijke uitspraken gedaan over de transitievergoeding. We hebben zeven uitspraken voor u op een rij gezet. De uitspraken zijn eerder op SalarisNet.nl verschenen.

  Lees meer...

 7. Wijzigingen arbeidsrecht in 2019

  Wat zijn de arbeidsrechtelijke veranderingen in het arbeidsrecht in 2019?Transitievergoeding De transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd. Per 1 januari 2019 gaat de transitievergoeding omhoog van 79.000 euro naar 81.000 euro. Werknemers die meer dan 81.000 euro per jaar verdienen, hebben recht op een transitievergoeding van maximaal één jaarsalaris. Een tijd voor tijd regeling voor overwerk of meerwerk is vanaf 1 januari 2019 alleen toegestaan als daarvoor bij cao afspraken zijn gemaakt.

  Lees meer...

 8. Wat als je een nieuw arbeidscontract krijgt met minder uren?

  Hans werkt al vijf jaar voor een hoveniersbedrijf. Een deel van zijn werkzaamheden komt te vervallen, waardoor zijn werkgever hem een nieuw contract wil geven. Een contract met minder uren dan Hans had. Een recente uitspraak van de Hoge Raad schijnt een nieuw licht op dit soort 'deeltijdontslag' en de transitievergoeding die daarbij hoort. Oorspronkelijk van: Haans Advocaten

  Lees meer...

 9. Concurrentiebeding geldt niet altijd voor thuiswerkers

  Werkgevers doen er verstandig aan het geografisch bereik van het concurrentiebeding zorgvuldig te formuleren. Ze lopen anders het risico dat het beding niet van toepassing is op werknemers die voornamelijk vanuit huis werken. Over de reikwijdte van een concurrentiebeding kan heel wat discussie ontstaan.

  Lees meer...

 10. Jurisprudentie: ontslag ondanks tegenovergesteld deskundigenoordeel van UWV

  Wat als uw zieke medewerker niet meewerkt aan re-integratie, en tegelijk een hoge ontslagbescherming heeft? Een deskundigenoordeel van het UWV kan uitkomst bieden. Maar wat als dit anders uitpakt dan gewenst: moet u dit oordeel opvolgen, of kunt u hier ook anders mee omgaan? De volgende jurisprudentie laat zien dat de ontslagbescherming bij ziekte grenzen heeft. Oorspronkelijk van: Flynth

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Niels Wessels

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl