1. Wat is platformarbeid?

  Het is een hot topic binnen het arbeidsrecht: platformarbeid. Maar wat is platformarbeid? We hebben er allemaal wel eens mee te maken. Een taxirit met de Uber chauffeur, een pizza in ontvangst nemen van de Deliveroo-bezorger of schoonmaakdiensten afnemen via Helpling. Deze platformbedrijven zien zichzelf niet als werkgever, maar als een digitale schakel tussen de maaltijdbezorgers en de klanten. Toch ziet niet iedereen dat zo.

  Lees meer...

 2. Is een werkgever aansprakelijk voor psychisch letsel van een werknemer?

  Al jaren is psychisch letsel de nummer één oorzaak van ziekteverzuim in Nederland. In 2018 gaf 16 procent van de 8,5 miljoen werkende Nederlanders aan burn-outklachten te ervaren. Nadat een diagnose is gesteld, begint er vaak een langdurig en uitputtend hersteltraject; op persoonlijk vlak, maar ook op het werk. Het is niet zo gek dat de werknemer tijdens zo'n traject terugkijkt en zich afvraagt of deze ellende hem niet bespaard had kunnen blijven.

  Lees meer...

 3. Nieuwe ontslaggrond roept nog vragen op

  De nieuwe i-grond maakt het ontslagrecht eenvoudiger. Maar in de praktijk roept deze i-grond nog vragen op. De 'i-grond' van de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) is de nieuwe ontslaggrond die ontbinding van het arbeidscontract mogelijk maakt bij een combinatie van omstandigheden uit meerdere ontslaggronden, zodanig dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet in redelijkheid van de werkgever gevraagd kan worden. Oorspronkelijk van: Ornet

  Lees meer...

 4. WAB: Deskundigen uiten zorgen in beraad Eerste Kamer

  Dinsdag zullen deskundigen in een beraad in de Eerste Kamer hun zorgen uiten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onder anderen Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam ziet de wet liever niet ingevoerd worden zo meldt het Financieele Dagblad.De hoogleraar vindt het te vroeg om de WAB in te voeren. Aangezien "de praktijkervaringen die we hebben opgedaan na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet zijn meegenomen," aldus Verhulp in het FD.

  Lees meer...

 5. Is dienstverband slapend houden verwijtbaar gedrag?

  Een arbeidsongeschikte medewerker vindt dat zijn werkgever verwijtbaar handelt, als hij niet meewerkt aan het beëindigen van zijn dienstverband met wederzijds goedvinden. Hij stapt naar de rechter om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst en een transitievergoeding te vragen. Heeft hij succes? Een werknemer wordt in juni 2018 80-100% arbeidsongeschikt verklaard en krijgt een WIA-uitkering.

  Lees meer...

 6. Compensatie voor ontslagvergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers

  Werkgevers die een werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid ontslaan moeten hem de transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardig, omdat zij al 104 weken het loon hebben doorbetaald en kosten voor re-integratie van de werknemer hebben gemaakt. Om die reden kiezen sommige werkgevers ervoor arbeidsovereenkomsten met arbeidsongeschikte werknemers na 104 weken "slapend" in stand te houden.

  Lees meer...

 7. Ontwikkelingen wet DBA: resultaten toezichtsplan zzp'ers Belastingdienst zijn gepubliceerd

  De Belastingdienst maakt vandaag de resultaten bekend van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht. Dit schrijft staatssecretaris Snel in een brief naar de Tweede Kamer.

  Lees meer...

 8. reijnders advocaten - Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de regels bij loondoorbetaling

  Indien je hebt gewerkt, heb je recht op loon. In de arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat waarschijnlijk het moment genoemd waarop de werkgever het loon dient uit te betalen. Stuur een e-mail aan je werkgever en geef aan dat je nog geen loon hebt ontvangen en vraag wat hier de reden voor is. Indien je werkgever hier niet op reageert is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met nogmaals het verzoek om het loon te betalen.

  Lees meer...

 9. Regeling compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

  Wij informeerden u al eerder over de knelpunten rondom de transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikten. Om dit knelpunt aan te pakken zou de transitievergoeding in deze gevallen worden gecompenseerd. Inmiddels is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. Wat staat er precies in de regeling? Oorspronkelijk van: BW7 Arbeidsjuristen voor ondernemers.

  Lees meer...

 10. Slapende dienstverbanden: kan het nu wel of niet?

  Vroeger konden werkgevers een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte in beginsel kosteloos beëindigen. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Uit de wet volgt immers dat de transitievergoeding ook verschuldigd is bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

  Lees meer...

 11. Bewijs bij ontslag op staande voet: drie tips

  Het bewijzen dat er een dringende reden bestaat voor een ontslag op staande voet is niet altijd eenvoudig. Waar moet u als werkgever op letten? Wanneer een werknemer een ontslag op staande voet aanvecht voor de kantonrechter, zal de werkgever drie dingen moeten bewijzen: Er was een dringende reden voor het ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst is onverwijld opgezegd. De dringende reden is onverwijld medegedeeld.

  Lees meer...

 12. Concurrentiebeding ondanks investeringen door interne training vernietigd

  Een concurrentiebeding houdt niet altijd stand bij de kantonrechter, vooral als de werknemer kan aantonen dat het belang bij een andere baan groter is dan het belang dat de werkgever heeft bij het handhaven van het concurrentiebeding. Het heeft dus soms zin om een concurrentiebeding bij de rechter om die reden aan te vechten. Oorspronkelijk van: Witlox Snijders Tuzkapan Advocaten

  Lees meer...

 13. Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig - onvoldoende toelichting

  Een werkgever vordert maar liefst 400.000 euro aan boetes bij zijn ex-werknemer wegens overtreding van het concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever heeft echter onvoldoende gemotiveerd waarom er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Het concurrentiebeding is niet geldig, aldus Rechtbank Midden-Nederland.  De werknemer is op 9 januari 2017 voor de duur van negen maanden in dienst getreden van de werkgever in de functie van salesmanager.

  Lees meer...

 14. Opnieuw afspraken maken over relatiebeding bij ontslag

  Voor een ontslag met wederzijds goedvinden maken de werkgever en werknemer afspraken in een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst (tool) genoemd. Doorgaans verlenen beide partijen elkaar finale kwijting in deze overeenkomst. Dat houdt in dat zij buiten de afspraken in de vaststellingsovereenkomst niets anders meer van elkaar kunnen eisen. Een finaal kwijtingsbeding leidt regelmatig tot discussies, omdat niet altijd duidelijk is welke zaken eronder vallen.

  Lees meer...

 15. Ontslag op staande voet: een voorbeeld van hoe het niet moet

  Een werkgever die niet blij is met een nieuwe medewerker met een vast contract, biedt hem eerst een ander contract aan en ontslaat hem vervolgens op staande voet. Een voorbeeld van hoe ontslag op staande voet niet moet. Een Manager Operations komt op 1 juli 2017 voor 40 uur per week in dienst bij een werkgever. Hij krijgt meteen een contract voor onbepaalde tijd. Maar de werkgever is niet tevreden en geeft op 25 augustus aan dat het huidige contract per 31 augustus zal worden beëindigd.

  Lees meer...

 16. De billijke vergoeding van New Hairstyle

  Het arbeidsrecht kent situaties waarin de rechter, naast de transitievergoeding, een additionele billijke vergoeding kan toekennen aan de werknemer.

  Lees meer...

 17. Kunnen vakantiedagen vervallen?

  Een paar jaar geleden zijn de regels over vakantiedagen gewijzigd. De aanleiding was het 'stuwmeer' aan vakantiedagen dat veel werknemers hadden opgespaard. Als werkgever moet je daarvoor veel geld reserveren, omdat die dagen ófwel een keer opgenomen moeten worden, ófwel uitbetaald. Dit was voor werkgevers een doorn in het oog. Daarom zijn sinds 2012 de wettelijke vakantiedagen niet meer 5 jaar, maar circa 1,5 jaar geldig. Oorspronkelijk van: ModInt

  Lees meer...

 18. Wet arbeidsmarkt in balans

  Het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is enige tijd geleden ingediend bij de Tweede Kamer en inmiddels heeft er een debat omtrent het wetsvoorstel plaatsgevonden. Uit het debat blijkt dat de volgende relevante wijzigingen zullen plaatsvinden. Oorspronkelijk van: BW7 Arbeidsjuristen voor ondernemers.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Eveline Verhagen

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl